KÖYÜMÜZE, DOĞAMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

KÖYÜMÜZE, DOĞAMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

Mudurnu da Orman vasfı taşıyan arazileri taş ocaklarına kiralanıyor.

YEKÜDER ( Yeniceşıhlar köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ) Başkanı Sinan Cantürk’ün açıklaması..

Köyümüzün yakının da Munduşlar köyü mücavir alanında bulunan iki adet taş ocağı olarak kullanılan alan varken Yenicesıhlar Köyü mücavir alanında  bulununTarihi ve doğasıyla yayla ve doğa turizmi açısından önemli potansiyeline sahip olan tescilli doğa yürüyüş parkuru olan ve Orman vasfı taşıyan bir araziye, ağaçlar kesilerek taş ocağı açılmak isteniyor.

Tarih,kültür ,termal kaynaklar ,inanç ve yayla turizmi açısından çok önemli potansiyele sahipken son yıllarda bilinçsizce tarım arazilerine yapılan tavuk çiftlikleri atıkları nedeniyle tehdit altında iken günümüzde yayla turizmi önem kazanmış ve ihtiyaç duyulur hale gelmişken orman vasfı taşıyan  araziler taş ocaklarına kiralanıyor…üstelik köylünün hiçbir bilgisi ve rızası olmadan..

Dernek başkanı Cantürk köylümüz ile yaptığımız toplantılarda köyümüzdeki ağaçların kesilmesini istemedikleri  söyledi…

Köroğlu beton adlı firma Maden işleri tarafından 98.13 hektarlık alana ruhsat alınmış ÇED” Çevresel Etki Değerlendirme ”raporu alınması gereken proje, küçük alanlar için alınan izinlerle ve “ÇED Gerekli Değildir ”diye 3000 m2 (üç bin)ruhsat alınmış ve idari mahkemeye ruhsat iptal davası açmamıza rağmen faaliyetine devam etmek istemektedir.

İlgili firma ve ruhsata onay veren ilgili kurumlar tarafından ormanı bekleyen yangında kazma kürek koşan köylüye bilgi verilmemiş ve görüşü alınmamıştır.

AMACIMIZ AĞAÇLAR KESİLMEDEN VE DOĞA TAHRİP EDİLMEDEN DURDURMAK .

Dernek Başkanı Cantürk ağaç katliamının yanında  köyümüzün ana kullanım suyunu temin ettiğimiz alana ve tahsisli suyumuzun Akpınar, “Göngörmez” mevkiine yakınlığı ve bölge de yapılacak dinamit, iş makinesi vb. yapılacak bir çalışmada zarar gören su hattı tamir edilme ” yükümlülüğü” olsa bile iş makinesi ve patlatma ile su kaynağımız zarar görecektir ve tekrar geri getirme imkânı olmayacaktır.  Ayrıca kuş uçuma mesafe olarak köye ve tarım arazilerine yakınlığı nedeniyle zarar verebileceği gibi adı geçen bölge orman bitki örtüsü, endemik bitki çeşitliliği, anıt ağaçlar, fındık bahçesi, ceviz bahçesi, Bolu Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturduğu Doğa turizmi açısından önemli potansiyele sahip olması nedeniyle “ Yeniceşıhlar köyü, Semerler mah.Kuzalıç köyü ve Samsa çavuş”  Doğal Yürüyüş Parkuru ve tarihte atalarımızın altında gölgelendiği, savaşlara uğurlandığı, köyümüz halkı tarafından kutsal sayılan bir alan olması, hayvanlarını otlattığı bu günde köylümüzün aynı amaçla kullandığı bir bölgedir.

Taş ocağının faaliyete başlaması halinde taşımacılık yapılacak yol köyümüz girişinden yapılacaktır. Bu yol etrafında yerleşim yerleri iş yerleri kümesler mevcut olup çocuklarımızın oyun oynadığı çayırlar bulunmaktadır. Ağır tonajlı yük kamyonlarının köyümüz girişindeki yolu kullanacak olması da sorun teşkil edecektir. Yukarıda bahsettiğimiz ve şu an öngöremediğimiz başka nedenlerle köyümüz yakınında taş ocağı açılmasını istemiyoruz.

Cantürk Hukuksal sürecin devam ettiğini  kesilecek bir ağacın tekrar aynı hale gelmesi için yetmiş ila yüz yıla ihtiyaç duyulduğunu, dünya bugün kuraklık  ve erezyonla mücadele ederken  bizim orman arazilerini yok etmemiz ileride telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle bütün yetkilileri acilen göreve çağırıyorum. Çünkü kaybedecek yetmiş ila yüz yılımız bir daha olamayacak.

 

YEKÜDER ( Yeniceşıhlar köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ) Başkanı

Sinan Cantürk

www.mudurnuhaber.com

MEHMED TULÛÎ’NİN IRAK MAKAMINDAKİ ESERİ

http://www.youtube.com/watch?v=-aVuZNb2KHM

MEHMED TULÛÎ’NİN IRAK MAKAMINDAKİ ESERİ

 

Hakkı Duran

 

Yazılarımızda Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin  bestelediği durak formunda iki adet eserinin günümüze ulaştığını belirtmiş, bunlardan Segâh makamındaki esere ait iki icrâyı sizlere takdim etmiş idik.

 

www.mudurnuhaber.com arşivinde bulunan yazılarımızdan birinde Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin besteciliğinden söz etmiş, şunları aktarmıştık:

 

“ Önceki yazımızda hayatından söz ettiğimiz Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin kültür ve medeniyetimizin önde gelen san’atlarında da başarılı bir şahsiyet olduğu anlaşılmıştır. Tulûî, icâzet sahibi yetişkin bir hattât olduğu gibi, dinî musikîmizin yüksek düzeyli sanat eserlerinden durak formunda eserler vermiş bir bestecidir.

  BESTEKÂRLIĞI

 

Saadettin Nüzhet Ergun,  Mehmed Tuluî’nin bestelediği bir durağın elde olduğunu, bu eserin onun üstâd bir bestekâr olduğunu gösterdiğini kaydetmiştir. Araştırma yaparken Mehmed Tuluî’nin Ergun’un kaydetmediği başka bir eserinin repertuarda yer aldığını fark ettim.”

IRAK MAKAMINDA DURAK

 

Mevlevîlik dışındaki tarikatlerin hemen hepsinde zikrin birinci bölümünü teşkil eden kelime-i tevhid”den sonra “ism-i celâl” zikrine geçmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan, serbest olarak bestelenmiş Türkçe manzumelere durak denir.[1]

 

Araştırmalarım sırasında Tulûî’nin durak formunda TRT repertuarında ikinci bir eserinin bulunduğunu tespit ettim. Güftesi Celvetî Şeyhi Gafûrî’ye ait olan bu eseri, Mehmed Tulûî hazretleri Irak makamında bestelemiştir. Bu eserin notasını bulmuş ve www.mudurnuhaber.com  sitesindeki köşemde yayınlamış idim. [2]

Form:   Durak
Makam:   Irak
Bestekâr: Şeyh Mehmet Tulûî(ö.1757)
Güfte:   Gafûrî (Mahmud)  (ö.1667)
TRT Repertuar No:   10322

 

 

“Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım

  Umarım af’ola cürmü günâhım

  Penâhım, Hâlîkım, Rabbim, İlâhım

  Hüdâvendim, efendim, pâdişâhım”

Gafûrî Mahmud[3]

 

Şeyh Mehmed Tulûî’nin bu eserinin sanatçı Ahmet Sait Sezgin

tarafından yapılmış icrâsına  alttaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

 Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.

 


[1] Nuri Özcan, “DURAK” maddesi, TDVİA, Cilt 10, İstanbul 1994,  s.4

[3] Gafûrî Mahmûd Efendi (vef. 1667): Geliboluludur. İlim tahsîl ettikten sonra tasavvufa yönelerek  Muk’ad Ahmed Efendi’ye intisâb etti. Halîfe olarak Gelibolu’ya gönderildiyse de fazla kalmadan İstanbul’a  döndü. Zeyrek Câmii, Üsküdar Vâlide Sultân Câmii ve 1659 yılında da Fâtih Câmii vâizliğinde bulundu.  Şeyh  Mehmed Fenâyî’nin vefâtı üzerine Âsitâne’ye şeyh oldu (1664). 1667’de vefât ederek Halîl Paşa Türbesine (Kapıcı Celvetî Dergâhı) defnedildi. “Gafûrî” mahlâsı ile şiirleri vardır.

 

Anız Yangınları Toprağın Kalitesini Düşürüyor!

Anız Yangınları Toprağın Kalitesini Düşürüyor!

Bolu Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin hasatın ardından geriye kalan ürün atıklarının temizlenmesi için yapılan anız yangınlarının toprağa zarar verdiğini belirtti.

 

Bolu Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin hasadın ardından geriye kalan ürün atıklarının temizlenmesi için yapılan anız yangınlarının toprağa zarar verdiğini belirterek, “Bu yakma esnasında toprakta bulunan faydalı mikro organizmalar zarar görüyor. Hem mikro organizmalar yok oluyor, hem de toprağın kalitesi azalıyor” dedi.

Yusuf Şahin, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelebilecek olası orman yangınlarına karşı ekiplerin düzenli eğitimden geçirildiğini söyledi. Köylere 70 adet üçer tonluk su tankeri dağıttıklarını belirten Şahin, “Bu tankerler hazır bir şekilde bekliyor. Çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ulaşmayı da hedef olarak belirledik. Şu ana kadar tatbikatlarda ki performansımız 20 dakikadır. Bir yangın ihbarı alındığında bölgemizde hangi noktada olursa olsun ekiplerimiz o bölgeye 20 dakikada ulaşabiliyorlar. Hedefimiz bu süreyi 15 dakikaya indirmek. GöynükSeben, Kıbrıscık ve Mudurnu ilçeleri orman yangınlarına karşı hassas bölgelerimiz. Bu bölgelerde bulunan orman alanları için gerekli olan bütün tedbirleri aldık. Ekiplerimizi orman yangınlarına karşı eğitimlerden geçirdik ve ekipmanlarla donattık. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat orman yangını nöbeti tutuyorlar” diye konuştu.

Yaz aylarında araçla hareket halindeyken ormanlık alana sigara atılmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Orman yangınları konusunda vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Özellikle seyahat esnasında sigaralarını araçlardan dışarıya atmamalarını, piknik yaparken cam şişeleri kırarak ormanlık ya da kırsal arazilerde dağınık bir pozisyonda bırakmamalarını istiyoruz” dedi.

Şahin anız yangınlarının toprağa hasar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da özellikle hasattan sonra ürün artıklarını sahadan uzaklaştırma adına yakarak bertaraf etmemelerini istiyoruz. Bu yakma esnasında toprakta bulunan faydalı mikro organizmalar zarar görüyor. Hem mikro organizmalar yok oluyor, hem de toprağın kalitesi azalıyor. Beraberinde de orman yangınlarına neden oluyor.

www.mudurnuhaber.com

 

TAŞKESTİ TOKİ HIZLA YÜKSELİYOR

TAŞKESTİ TOKİ HIZLA YÜKSELİYOR

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesindeki TOKİ inşaatları hızla yükseliyor. Taşkesti Beldesinde Orman işletmesine ait Orman deposu olarak kullanılan alanda başlanılan TOKİ konutlarında inşaat tüm hızı ile devam ediyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  tarafından  müteahhit firmaya ihale edilen Taşkesti Beldesi Toki konutlarında temeller atılıp  gerekli  çalışmalar yapılıyor.

 

Taşkesti beldesi 1. Toki Konutlarında 112 adet Konut  ve 1 Adet Ticaret  merkezinin  yanı sıra  1 Adet Orman İşletme Binası inşaatı yer alıyor.

TAŞKESTİ Lİ  TOKİ EVLERİNE NE ZAMAN OTURACAK

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesindeki TOKİ konutlarının yer teslimi  Müteahhit firmaya  22.08.2012 tarihinde teslim edildi. Firma 112 adet Konut ve beraberindeki yapılar ve çevre düzenlemesi için  TOKİ tarafından 570 günlük bir çalışma takvimi aldı. Firma  bu tarihten itibaren 570 gün sonra Mudurnu taşkesti beldesindeki Konutları sahiplerine teslim edecek.  Müteahhit firmanın  TOKİ ile imzaladığı protokole göre Taşkesti Beldesindeki TOKİ konutları 2014 ün Nisan ayında sahiplerine teslim edilecek.

Haber: Aydın ÖZPELİT Mudurnu Haber

www.mudurnuhaber.com

 

 

 

HAYAT KURTARAN CİHAZ BOLU’DA

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ ÜNİTE YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE KULLANILAN HAYAT KURTARAN CİHAZ

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Yoğun Bakım Servisinde kullanılan Hemodiafiltrasyon Cihazı ile ağır vaka hastalarının kanları temizlenerek hastalar sağlıklarına kavuşturuluyor.

hastane fotoğrafı

Hastane Başhekimi Op. Dr. İbrahim ÖZCAN Hemodiafiltrasyon Cihazının ilk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda kullanılabildiğini, bu cihaz ile tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları vb.) hastalarına, ciddi solunum yetmezliklerine, ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine, sinir sistemi hastalıklarına (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.), ciddi infeksiyonlarına, zehirlenmelere, ciddi yaralanmalara, ciddi yanıklara, ilaç entoksikasyonları, mantar ve besin zehirlenmeleri ile daha birçok kritik hastalara yoğun bakım ünitesinde anında müdahale edilebildiğini ve bu tip hastaların yaşamsal desteğinin sağlandığını söyledi.makina

 

 Özcan, Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Yoğun Bakım Servisinde bu cihazla yaklaşık 180 adet ilaç içerek intihar girişiminde bulunan genç bir hastanın 4 gün boyunca kanının temizlenerek hayata döndürüldüğünü, bu cihaz sayesinde yaz aylarında bölgemizde çok sık görülen ve ölümle sonuçlanan kene ısırma vakalarının ve mantar zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

www.mudurnuhaber.com

 

TREN GEÇECEK, MUDURNU BAKACAK

Ankara, İstanbul HIZLI Tren  hattının tam güzergahı belirlendi.

Proje ile ilgili Mudurnu’da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

HIZLI TREN MUDURNU DA DURMAYACAK

 Hızlı Tren hattında Mudurnu ve  civarında herhangi bir yerde şu anki projeye göre  bir Terminal veya istasyon yapılması söz konusu değil.

 

 MUDURNU SADECE İNŞAAT SÜRESİNCE İNŞAATLARDA ÇALIŞANLARDAN  KAZANACAK

Mudurnu ilçesinden geçecek olan Hızlı Tren projesinde sadece  Projede çalışacak Müteahhit firmaların  elemanlarının belirli bir süre ilçede kalmasının haricinde , çevrede bırakacakları çöp vs var.

Hızlı Tren Projesinde  tarlalarından geçiş yapılan vatandaşların para kazanması ve bir süre Mudurnu da gözle görülür bir hareketliliğin haricinde Hızlı Trenin Mudurnu sağlayacağı bir katkı bulunmuyor.

 HIZLI TREN MUDURNU TAŞÇILAR KÖYÜNÜN TAM ORTASINDAN GEÇECEK

Hızlı Tren Mudurnu’ya en yakın 3km uzaklıkta geçerken, Mudurnu’da en yakın Hızlı Tren  Taşçılar Köyünden geçecek. Köyün ortasından geçecek olan TREN sayesinde köylüler istedikleri zaman TRENin geçişini rahatlıkla seyredebilecek. Tabiiki 350 km hızla giden Tren de ne göreceklerine bağlı.

 TOPLANTIDA GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

Mudurnu Belediye düğün salonunda gerçekleşen Toplantıya Muhtarlar ve vatandaşlarda katıldı. Toplantıda Mudurnu Kent Konseyi Başkanı Mehmet CANTÜRK söz istedi. Cantürk, Toplantıdan anladığım kadarı ile biz burada konu mankeni olarak seçilmişiz, diyerek tepkisini dile getirdi.

Mudurnu’da eğer  herhangi bir durak olmayacak ise bize faydası ne olacak sorusu soruldu.  Yetkililer  Ankara -İstanbul Hızlı Tren projesinde  Beypazarı ve Adapazarında olmak üzere 2 adet  durağın olacağını ifade ettiler.

 

AMAÇ HAVA YOLLARI İLE YARIŞMAK

Konu hakkında bilgi veren  Yüksel Proje İnşaat Mühendisi Emre ARIBOYUN, Ankara -İstanbul arasındaki  1.5 saat gibi kısa bir sürede yol alarak, Uçaklar ile yarış edecek seviyeye gelmektir dedi.

Emre ARIBOYUN, Birinci Durağın  neden Beypazarına yapılıyor olmasına ise, Beypazarında 1970 li yıllarda bir proje yapılmış fakat faaliyete geçmemiş, Devlet kamulaştırmış parasını ödemiş, onun için Beypazarı düşünülmüş dedi.

 

 Mudurnu da ise Hızlı trenin durması çevrede çok engebeli arazinin olmasından dolayı zor olduğunu ifade eden , ARIBOYUN, saatte 350 km ile gidecek olan hızlı tren 6 km kala hızını yavaşlatması ve 6km sonra hızına ulaşması için toplam 12km lik bir alan gerekli ve buna bağlı olarakta  zeminin düz olması gerekli, bu bölge çok engebeli diye konuştu.

 

 DETAYLAR

Proje inşaat aşamasında 150 kişi çalıştırılması planlanıyor. 

İstasyon sayısı : 2

Altgeçit-Üstgeçit : 403

Tünel Sayısı : 50

Köprü ve viyadük: 22

TREN HIZI: 350 KM saatte

HAT: Elektrikli Çift Hat

 

www.mudurnuhaber.com

 

Göynük Başladı, Mudurnu yer arıyor

Göynük Başladı, Mudurnu Hala yer arıyor.

Mudurnu ilçesinde yer tespitleri yapılan ve Projesi çizilmesine rağmen bir türlü yer  beğenilip yapılamayan Devlet Hastanesi için yer arama çalışmaları sürerken, Komşu ilçemizin aklında bile olmayan Devlet Hastanesi inşaatına başlanıldı.

Göynük ilçesi,  Sofuali Mahallesi Bey tepesi mevki Toki Konutları karşısında yapımına başlanılan 15 yatak kapasiteli Avrupa standartlarına uygun İlçe Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor.

5600 m2’lik alanda yapılacak olan ilçe hastanesinin mevcut alanın yüksek olan kotunun hastane inşaatının yapılmasına elverişli hale getirilmesi için geçtiğimiz yıl Göynük Belediyesi  ve Özel İdare Müdürlüğü’nün iş makineleri ile gerekli zemin düzenleme çalışmaları tamamlanmıştı.

         Toki tarafından ihalesi yapılan İlçe Devlet Hastanesi inşaatı çalışmaları geçtiğimiz ay başladı.   İçerisinde 1 adet Diyaliz ünitesinin de bulunacağı yeni  Göynük İlçe Devlet Hastanesinin 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

                             MUDURNU İSE HALA TARTIŞIYOR

Komşu ilçemiz Göynük te hal böyle iken Mudurnu ilçemizde ise Hala yer arama çalışmaları 2009 dan bu yana devam ediyor. Bu gidişlede devam edeceğe benziyor.

www.mudurnuhaber.com

KÖPRÜBAŞI BARAJI VE HES HİZMETE ALINIYOR…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BOLU’YA 12.12.2012 MÜJDESİ…

KÖPRÜBAŞI BARAJI VE HES HİZMETE ALINIYOR…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu ili Mengen ilçesinin 15 km
kuzeybatısında inşa edilen Köprübaşı Barajı ve HES 12.12.2012’de Ankara’da
düzenlenecek toplu açılış töreniyle hizmete alınıyor.

Yaklaşık 436 Milyon TL Yatırım Bedeline Sahip

Bolu çayı üzerinde yer alan Köprübaşı Barajı ve HES ile yılda 203 milyon
kilovat saat enerji üretileceğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, “Yaklaşık 436 milyon TL yatırım bedeline sahip tesis enerji üretiminin
yanında mansabında yer alan iki ilçe merkezinin taşkınlardan korunmasını sağlayacak”
diye konuştu.

Depolama hacmi 243 milyon metreküp, temelden yüksekliği ise 120 metre
olan kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Köprübaşı Barajı’nın, açılışını 12.12.2012’de
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Yıllık Faydası 62 Milyon TL

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yılda 62 milyon 130 bin TL fayda sağlaması beklenen
Köprübaşı ve HES’in gerek üretim bakımından gerek inşa aşamasında ve sonrasında
sağladığı istihdam açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını
vurguladı.

Bu tesislerin yanında 12.12.2012’de Bolu’da kurulan 2 adet otomatik
meteorolojik gözlem istasyonunun da açılışı gerçekleştirilecek.

www.mudurnuhaber.com

Yakasız Damat Göyneği

Yakasız Damat Göyneği

 

             Anadolu’nun her bölgesinde geçmişi geleceğe taşıyan o yörenin yaşam biçimine göre şekillenmiş adet ve gelenekler vardır.

              Anadolu kadını anasına, babasına, askere ya da gurbete giden yavuklusuna evlenince kayınvalidesine, kayınpederine, eşine söylemek isteyipte anlatamadıklarını oyaya, nakışa, dantele, dikişe dokuduğu kilime, heybeye, baş gülüne, keseye, çevreye, yağlığa nakşettiği motiflerle dile getirmiştir.

                Motifler ve çizgiler insanın yaşadığı dönemin tanıklığını doğumu, ölümü, dişiliği ve erkekliği, zenginliği, hüznü ve mutluluğu sembolize etmiştir.

                 Anadolu’daki Coğrafi özelliklere etnik yapılara, inanışlara göre şekillenen adet ve töreler ticaretten el sanatlarına kadar geçmişi ve günlük yaşamı geleceğe taşır.

                 Geçmiş gelenekleri gelecek ile buluşturabilen toplumlar sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmiş olurlar.

                  Yazıya konu olan başlıktaki gelenekte Mudurnu’da uzun yıllar devam etmiş ise de şimdilerde unutulmuştur.

                   Yöresel ev tezgâhlarında dokunan “çulfalık” kız evi tarafından damat bohçasına konan iki adet beyaz renkli olan ”gizlencelik”(düğünde bayramda özel günlerde giyilen)ve renkli dokunan”kündelik”(Gündelik işlerde giyilen) diye tabir edilen iç göyneğinden beyaz ve yakası açılmadık olanı güvey girdiği akşam gelin hanım tarafından damadın boynuna göre açılarak dantelle süslenir ve sabah evin ahalisi ile sofraya oturduklarında damadın giydiği iç göyneğin nakış ve dikişinden gelin hanımın ne kadar maharetli ve hünerli olduğu anlaşılmış olur. 

Kıssadan hisse: Geleneğini kaybeden, Geleceğini kaybeder.

Mehmet Cantürk MUDURNU HABER

www.mudurnuhaber.com

 

Mudurnu’da 3500 kişiye AŞURE Dağıtıldı


 

Mudurnu’da 3500 kişiye AŞURE Dağıtıldı

Mudurnu ilçesinde bir Esnaf Muharrem Ayı ve AŞURE günü dolayısı ile Mudurnu Pazarının kurulduğu Cumartesi günü Atatürk Meydanında 3500 kişiye AŞURE Tatlısı ikram etti.

 

 Mudurnu Meram lokantası tarafından  Mudurnu Atatürk anıtı önünde dağıtılan AŞURE tatlısı vatandaşlar tarafından çok memnuniyetle karşılanarak, Allah bu hayrı yapanlardan razı olsun diye dua ettiler.

 

Firma yetkilisi Ali ÖZSOY Mudurnu Esnaflarına bu bizim yaptığımız çalışma bir örnek olsun istiyoruz, çeşitli gün ve gecelerde bu tip etkinlikler ile insanlar ve Esnafımız kaynaşma içersine girmiş olur dedi.

 

Mudurnu ilçesine, Ankara dan Hafta sonu tatil amaçlı gelen  Turist kafilesi dağıtılan Aşure den tadarak çok tatlı olmuş,  ne güzel bir adet olmuş, yapan arkadaşları tebrik ederiz dediler.

www.mudurnuhaber.com

 

E-FENDİ AÇILDI


Mudurnu ilçesi  orta çarşıda E-FENDİ İnternet Kafe açılışı Cuma duası ile birlikte yapıldı.

Mudurnulu Genç girişimci Hüseyin YAĞIN ın açtığı internet Kafe nin açılışında vatandaşlar iş yeri sahibine hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Cuma duasından sonra Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camii İmam Hatibi Abdullah BAŞTÜRK  Açılış duası yaptı. Açılışa Mudurnu Esnaf Odası Başkanı Necati YAŞLI da katıldı.

Firma sahibi, Hüseyin YAĞIN , internet Kafe de  16 adet Bilgisayarın olduğunu ifade ederek, Mudurnu ilçemize yakışır bir şekilde dizayna özen gösterdik, amacımız hizmet etmek dedi.

www.mudurnuhaber.com

TABLETLERLE DUMANSIZ HAVA SAHASI KONTROLÜ

Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ artık tablet bilgisayarlarla kontrol ediliyor.

Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Tütün Kontrol Koordinatörü Neşet Yaşlı, Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği tablet bilgisayarlar sayesinde hızlarının artacağını belirterek yılda bir dükkânı incelerken bundan sonra yılda iki kere incelemelerde bulunacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı’ndan Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne gönderilen tablet bilgisayarlarla artık denetimler daha sık ve kolay olacak.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Tütün Kontrol Koordinatörü Neşet Yaşlı Sağlık Bakanlığı’nın en son yaptığı çalışmayla Bolu’da 10 adet tablet bilgisayar dağıtımının yapıldığını belirterek bu tabletlerin, Dumansız Hava Sahası’nın denetimlerinin en hızlı şekilde ve en kolay şekilde yapılması için dağıtıldığını belirtti. Önceden bir denetimin 10 dakika sürdüğünü belirten Yaşlı, bu sürenin yeni uygulama ile yaklaşık 3 dakikaya düşeceğini söyledi. İnternet üzerinden GPRS ile Sağlık Bakanlığından da takibi yapılacak olan pc tabletler sayesinde Sağlık Bakanının denetim yapan ekibin nerde olduğunu hangi iş yerini denetlediğini çok rahatlıkla görebileceğini belirten Neşet Yaşlı, Bolu’da 7 bin 500 iş yerini yılda bir defa denetleyebildiklerini yeni uygulama ile yılda iki defa denetleme yapabileceklerini belirtti. Uygulamanın kendileri açısından hızlarını arttıracağını kaydeden Yaşlı, “İşimiz biraz daha kolaylaşmış olacak. Önceden arkadaşlarımız denetim yaparken evraklarla yapıyordu. Belli bir zaman kaybediyorduk bu da hızımızı yavaşlatıyordu bundan sonra tablet bilgisayarların üzerinde hazır format evraklarımız olacak burada sisteme girdiğimizde, 3 dakika içerisinde denetimi sonlandırmış olacağız.
Dolayısıyla daha kolay daha sağlıklı bir denetim yapmış olacağız. Esnaflarımız memnun uygulamadan hem sistemin otomasyonda olmasından memnunlar. İşin ciddiyetini görüyorlar.” dedi
Konu ile ilgili denetim yapılan dükkân sahibi Bilal Yama, bilgisayar ile denetimden memnun olduğunu belirterek, “Ben sigara içmeyen biri olarak bu denetimleri tavsiye ediyorum.
Çünkü zaman zaman sigara içen müşterilerimiz uyarılarımıza rağmen bizi dinlemiyorlar. Denetimlerin daha sık olması hem bizim için, hem de müşterilerimiz için daha faydalı, daha yararlı olur diye düşünüyorum.” diye konuştu.

www.mudurnuhaber.com

Mudurnu da çok hatalı işler yapıldı, Engel olamadım

Mudurnu ilçemiz  Eski belediye Başkanlarından İbrahim BOYACI, yıllardır Mudurnu için  siyasi olarak çeşitli görevlerde bulunarak memleketine hizmetlerin getirildiğini ifade ederek, helali hoş olsun , çok kısa zaman çok imzalar attık dedi.

  GURSAĞIMDA KALDI

Eski belediye Başkanı İbrahim BOYACI, Mudurnu  için  dev projeler planladıklarını ifade ederek, ama bu işler hep gursağımda kaldı,  taviz vermediğim için, dürüst çalıştığımız için seçimi kaybettik dedi.

Boyacı, Mudurnu’da bazı yanlış yapılan işlere  görev yapan Belediye Başkanlarını uyardığını belirterek, ama ben bilirim havasından kurtulunmadığı için bazı işler yanlış yapıldı, sonucunda da şu anda Mudurnu’da Trafik sorunu başta olmak üzere bir sürü sorun var dedi.

  BELEDİYE  SARAYI YAPACAKTIM

İbrahim BOYACI Belediye Hizmet Binasının yanlış bir şekilde planlandığını ifade ederek, benim projem hazırdı, o zamanın şartlarında akıllara zarar, bölgede hiç olmayan bir hizmet binası inşa edecektim , projeleride hazırdı. Ama  yazık oldu , Projemizde Hizmet Sarayının altına otopark ve onun üstünede yaklaşık  60 adet İşyeri Dükkan ve Büro planlıyorduk dedi.

 

  SAROT YOK KEN BİZ MUDURNU BABAS IN PROJESİNİ YAPMIŞTIK

Eski belediye Başkanı İbrahim BOYACI,  Mudurnu  şimdiye çoktan Termal bir kent olacaktı,  Babas ta ek sondajı benim zamanımda kazdırdık, suyu biz çıkarttık, ama devamını getiremediler dedi.

Mudurnu Belediyesine ait olan Santral binasının olduğu bölgeye Hızırfakı mahallesine Fizik Tedavi ünitesi yaparak Sağlık turizminide canlandıracaktık, olmadı. Babas termal suyunu Mudurnu merkeze indirerek, Camilere  ve Hamam a verecektik.

MUDURNU YA TALİ YOL

Mudurnu nun bir türlü çözülemeyen sıkıntısı olan tali yol çalışması için projemiz hazırdı, bu proje sayesinde trafik sorunu diye bir şey olmayacaktı, ama engellendik diyen İbrahim BOYACI,  bu planladığım işler hep içimde uhde kaldı dedi.

  MUDURNU TARİHİ  KARAYOKUŞ YOLUNDA TURİZM

Mudurnu Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan tarihi Karayokuş yolu güzergahında  Bungolow tipi evler yaparak, Mudurnu’ya  Doğa Turizmini kazandıracaktık.

www.mudurnuhaber.com

SATILIK KURBANLIKLAR

Mudurnu İlçesi Karacakaya  mahallesinde Hakkı YAVUZ a ait 11 adet değişik kilolarda Büyükbaş  Kurbanlıklar satılıktır.

Dana,Düve ve 1 Er Buzağı yapmış Yerli Irk İnekler Baskul  ve Pazarlık usulü ile satılıktır.

Detaylı bilgi için: Hakkı YAVUZ  0532 777 31 46 Nolu telefon aranılabilir.

www.mudurnuhaber.com