400 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ PARA İSTERMİSİNİZ?

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Programın Amacı 

2010-2013 Doğu Marmara Bölge Planı vizyonunda belirtilen “Sürdürülebilir Kalkınmada MARKA Bölge Olmak” vurgusu doğrultusunda özellikle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gelişme ekseninin altına “çevresel koşulların iyileştirilmesi”, “çevresel kirliği önleyici projelerin desteklenmesi”, “yenilenebilir ve temiz enerji üretimi”, stratejik amaçlarının eklenmesi ile sürdürülebilir çevre hususunda Bölgenin ihtiyaçları plana yansıtılmıştır.

Bu program ile ulusal ölçekli strateji belgeleri ve bölge planında yer alan hedefler ile yukarıda ortaya konan tespitler temelinde, bölge rekabet gücünün artırılmasının en önemli aktörleri olan KOBİ’lere ve kar amacı güden kooperatiflere TEMİZ üretim konusunda geniş kapsamda destek sağlanması amaçlanmaktadır.

“Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Öncelikleri

1. Atıkların kaynağında azaltılması,

2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması,

3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,

4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,

5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,

6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Toplam kaynak tutarı 8.500.000 TL

Destek tutarı:  Asgari 30.000 TL ve Azami 400.000 TL

Destek oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimler

Kar amacı güden kooperatifler

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların alınması için son tarih 08 Şubat 2013 saat 17.00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir