2019 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 2019 yılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki 1691 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararı gereğince Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esaslarını içeren 2019/54 nolu tebliği 20 Kasım 2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT;”2019 yılı hayvancılık destekleme başvuruları başlamış olmakla birlikte üreticilerimiz mağduriyet yaşamamak adına müracaatlarını uygun zaman diliminde yapmalıdır” dedi.  Bu kapsamda 2019 yılında verilecek olan hayvancılık desteklerine ilişkin şartlar aşağıdaki gibidir.  
2019 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Buzağı Desteklemesi:Buzağı : 350 TL;   Suni Tohumlama (Etçi ve Kombine Tohum):600 TL;  Döl Kontrolü(Yerli Sperma):+50 TL;  Soykütüğü (dsyb Üyesi)Irk Bozumu Yapmazsa:+175 TL

1-)Buzağı Türkvet ve E-ıslah sistemine kayıtlı ve 2019 yılı doğumlu olmalıdır.
2-)Buzağı doğduğu işletmesinde en az 4 ay süreyle yaşıyor olmalıdır.
3-)Buzağıların programlı aşılarının (Şap, Brusella) hepsinin yapılmış ve sisteme kayıt edilmiş olması. Nerede aşılanırsa aşılansın Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir.

4-) 5 Yaş üstü sütçü sığırlar ile diğer sığır ırklarına Etçi ve Kombine ırkı boğanın sperması ile yapılan tohumlamalarda destekleme miktarı 600 TL.

5-)Müracaatlar 2 dönem halinde yapılacak olup; ilk başvuru 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihine kadar, ikinci başvuru 01 Nisan – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Bir kez müracaat etmek yeterlidir. Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi:Anaç Hayvan başı : 25 TL

1-)Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve hayvanlarını Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler anaç hayvan başına desteklemeden faydalanır,

2-)Destekleme ödemesi, hayvanların 01/11/2019 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır.

3-)Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi bulunduğu örgüte 02 Aralık 2019 tarihine kadar dilekçe ile başvurur.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ise dilekçe ile müracaat eden yetiştiricileri adına hayvanların kulak numarası listesi ile 06/12/2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunur.Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği:
Hayvan Başı: 100 TL

1-)2019 YILI Anaç Koyun Keçi Desteklemesine müracaat edenler doğrudan bu desteğe de müracaat etmiş sayılır.

2-)Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler 10.08.2017 – 10.08.2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

3-)Son 2 yıl anaç desteği alan, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık üstü hayvanlar alır. 


Malak Desteklemesi:Malak başı: 250 TL Soykütüğü Malak: +200 TL

1-)Malak 2019 doğumlu olup, doğduğu işletmesinde en az 4 ay süreyle yaşıyor olmalıdır. 

2-)Malakların programlı aşılarının hepsinin yapılmış ve sisteme kayıt edilmiş olması.

3-)Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birliği aracılığıyla üye olmayanlar şahsen il ve ilçe müdürlüğüne başvurur.

Müracaatlar 2 dönem halinde yapılacak olup; ilk başvuru 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihine kadar, ikinci başvuru 01 Temmuz – 01 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bir kez müracaat etmek yeterlidir. Anaç

Manda Desteklemesi:
Manda:250 TL Soykütüğü Manda:+200 TL

1-)Anaç mandalar son başvuru tarihi itibariyle en az 3 ay öncesi işletmede kayıtlı olacaktır.

2-)Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birliği aracılığıyla üye olmayanlar şahsen il ve ilçe müdürlüğüne başvurur.

 Müracaatlar 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındadır.Arılı Kovan Desteklemesi:Kovan Başı:15 TL

1-)Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, birliğe üye ve işletmesinde en az 30 arılı kovanı olan arıcılar faydalanır.

2-)Arıcılar 20 Aralık 2019 tarihine kadar Birliğine dilekçelerini onaylatıp İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederler.  


Besilik Erkek Sığır Desteklemesi:Kesilen Erkek Hayvan Başı: 250 TL

1-)Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvete kayıtlı 12 aylık erkek sığır ve mandalarını, Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

2-)Yıllık 6 baş ve üzeri sayıda hayvan kestirenler kırmızı et üreticileri birliğine üye olmak şartıyla, 6 baş hayvandan az kesim yapanlar ise doğrudan birliğe müracaat edeceklerdir.

3-)Tebliğ tarihine kadar kesilen hayvanlar için 200 kg karkas ağırlığı gerekmektedir. 20 Kasım 2019 tarihinden sonra kesilen hayvanlar için; Etçi ırklar da 320 kg, Kombine ırklar da 300 kg, Sütçü ırklar da 280 kg ve Yerli ırklar da 220 Kg karkas ağırlığı olması gerekmektedir.

4-)Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 olup, müracaatlar Kırmızı Et Üreticileri Birliğine yapılacaktır.

Atık Desteklemesi:
Büyükbaş Hayvan : 1000 TL;  Küçükbaş Hayvan: 150 TL

1-)Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamaları sonrasında oluşan atıklar için destekleme ödemesi gerçekleştirilir.

2-)Atık desteğinin ödenebilmesi için hayvanın kişiye kayıtlı olması ve atığın aşılamadan 72 saat sonra Resmi Veteriner Hekimlerce görülmesi. Atıktan alınan numune sonucu ineğin hastalık taramasının yapılması. 

Sürü Yöneticisi (ÇOBAN) Desteklemesi:
Kişi Başı:5.000 TL

1-)01 Kasım 2019 tarihinde en az 100 baş anaç hayvanı olmak.

2-)Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az 5 ay süreyle yatırılmış olmalı.

3-)Başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde son bulur.

Düve Alım Desteği:

1-)Yetiştirici işletmesini 01.01.2019 tarihinden önce kayıt ettirmiş olmalı ve kapasitesi talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır.

2-)Bir işletme, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır

.3-)Destek miktarı düve/manda alım bedelinin %40′ ı kadardır.

4-)Düve ve mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.

5-)Destek kapsamında alınan hayvanlar 2 yıl süre ile satılamazlar.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

www.mudurnuhaber.com

On binlerce kişiye aylık 550 lira destek

On binlerce kişiye aylık 550 lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira.

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılıyor.

Hangi aile bireylerini kapsıyor?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

Başvurular nereye?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Para nereye yatıyor?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Yardım ne kadar sürüyor?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.

Kaç başvuru yapılabilir?

Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.

Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi yetim yardımından yararlanabilir mi?

Evet yararlanabilir.

2022 Engelli ve Yaşlı Aylığı alan kişi asker yardımından yararlanabilir mi?

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla faydalanabilir.

Gelir şartı var

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor.

2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

Kaynak: Kamudan haber

www.mudurnuhaber.com

Genç Çiftçi Hibe Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Genç Çiftçi Hibe Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Genç Çiftçi Hibe 2018 başvuruları 2 Nisan tarihinde başladı.

Genç Çiftçi Hibe başvuruları başladı. 2 Nisan tarihinde başlayan genç çiftçi projesine başvuru şartları neler? Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM’e yapılacak olan başvurular 2017 yılında da alınmıştı. 2018 genç çitçi projesine devam edilecek. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın verdiği sürpriz açıklama ile genç çiftçilere 30 Bin TL’ye kadar devlet desteği verileceği açıklandı.

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Genç çiftçi projesi 2018 başvuruları 2 Nisan itibari ile TİGEM’e alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. gencciftci.tarim.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapılacak. Adayların istenilen belgeleri hazırlayıp, bulundukları ilde ya da ilçede tarım müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Neler?

Kırsal kalkınma desteği kapsamında genç çiftçilere verilecek olan destek için adayların bazı şartlara uygun olmaları istenilmektedir. Başvuru yapacak olan adaylar; T.C. vatandaşı olmaları, En az 18 yaşını doldurmuş olmaları, En fazla ise 41 yaşından gün almamış olmamaları istenilmektedir. Eğitim şartlarında adayların okur-yazar olmaları istenilmektedir. Ayrıca başvuru yapacak olanların ücretli çalışmış olmamaları herhangi bir örgün eğitim veren okullarda eğitimine devam ediyor olmamaları, vergi mükellefi olmamaları, askerlik görevine devam ediyor olmamaları, herhangi bir cezadan dolayı cezai hükümlülüğünün devam ediyor olmaması ve denetimli serbestliğinin devam ediyor olmaması gerekiyor.

Kaynak: TARIMDANHABER

www.mudurnuhaber.com

300 koyun projesi’nde başvurular başladı

‘300 koyun projesi’nde başvurular başladı, kriterler ne?

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve büyük ses getiren ‘Köyüne geri dönene 300 damızlık koyun’ projesinde ilk adım atıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Başvuruların yapıldığı TİGEM’in internet sitesi ise yoğunluktan dolayı kilitlendi.

TİGEM‘den elde edilen bilgilere göre, koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

300 BAŞA KADAR SATIŞ YAPILACAK
TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM’in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.

HAYVANLARIN SİGORTASI ÜCRETSİZ OLACAK
Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.

 

https://300koyun.tigem.gov.tr/Logon

Kaynak: A HABER

www.mudurnuhaber.com

 

HİBE DESTEK’TEN BOLU NELERDEN FAYDALANABİLECEK

HİBE DESTEK TEN BOLU NELERDEN FAYDALANABİLECEK

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri̇ Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2020 sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi de bu kapsamda destek alacak.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar, ülke genelinde sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek. Kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılacak.

Yatırım süresi
Yatırım projeleri fiziki olarak 1 Ekim 2018’e kadar tamamlanacak. Fiziki olarak tamamlanamayan projeler, uygun görülmesi halinde kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesini tamamlayacak. Fiziki gerçekleşmeleri tamamlayan ancak yasal izinlerini alamayan yatırımlar içinse yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilecek.

Yüzde 50’lik hibe desteği
Hibeye esas proje tutarı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, gübre işlenmesi, yeni sera yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin yeni tesis başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu tutar, bu yatırımlara ilişkin kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye ilişkin başvurularda 1 milyon 500 bin lira, yatırımı tamamlama amaçlı başvurularda ise 1 milyon 750 bin lira üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yatırımlar için 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları, bilişim sistemleri gibi yatırım konularında ise bu tutar, 500 bin lira üst limitini geçemeyecek.

Hibeye esas proje tutarının alt limiti en az 30 bin lira olacak. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Söz konusu tutarın yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Kalan yüzde 50’sini ise başvuru sahipleri temin edecek.

Başvurular, “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapılacak.

www.mudurnuhaber.com

Kimlere ve hangi işletmelere kredi yok

Kimlere ve hangi işletmelere kredi yok

Küçük işletmelere verilecek faizsiz krediler için hükümet yeni bir talimat vererek kullanacak kişilerin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılacak.

Hükümet, 50 bin liralık faizsiz kredi için firmaları detaylı incelemeye aldı. FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler herhangi bir şekilde yeni yılda kullandırılacak söz konusu kredilerden yararlanamayacak.

HERHANGİ BİR BAĞLANTISI OLANLAR KREDİLERDEN KULLANMAYCAKLAR

KOSGEB’e başvuruda bulunan 245 bin KOBİ, adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler herhangi bir şekilde yeni yılda kullandırılacak söz konusu kredilerden kullanmayacak.

HÜKÜMETTEN MASAK’A TALİMAT

Krediler konusunda MASAK, valilik, savcılık ve emniyetten gelen tüm ihbarlar KOSGEB müdürlükleri tarafından dikkate alınıyor. Tüm şehirlerde KOSGEB müdürlükleri aracılığıyla bilgi havuzu oluşturulacak. Yetkililer, istihbarat birimleri veya yerel makamlardan gelen belge olmaması durumunda kredi taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Hürses

www.mudurnuhaber.com

Ercoşkun, Küçük Esnafa destek devam edecek

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun: “50 bin TL destek için öncelik küçük işletmelerin”

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu’da KOSGEB’e bin 465 işverenin başvuruda bulunduğu 50 Bin TL’lik faizsiz kredi imkanı ile KOBİ’lere adeta can suyu verileceğini söyledi. Desteklemelerin mikro ve küçük ölçekli işletmelerden verilmeye başlanacağını ve 2017 yılında da artarak devam edeceğini bu sayede esnafların rahat nefes alacağını belirten Ercoşkun, desteklemelerin toplam rakamını 150 milyon TL olarak açıkladı.

Ercoşkun, Bolu’ya 3 milyon TL ekstra yatırım ödeneği sağladığı Başkent’teki mesaisinin ardından küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sabırsızlıkla beklediği “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu’da KOSGEB’e bin 465 işverenin başvuruda bulunduğu desteklemelerin hayata geçişiyle, KOBİ’lerin 50 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanmaları sağlanarak destekleneceğini belirten Ercoşkun, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere bir destek, bir nefes alma, işletmesini devam ettirme anlamında çok önemli bir destek. Bu destekte, özellikle sene sonuna geldiğimiz bu günlerde hem sayı anlamında, hem de zaman anlamında sınırlı ama verilecek destek ilk olarak mikro ve küçük işletmelerden başlayarak uygulanacak ve 2017 de de devam edecek.” dedi.

 

KAMUDA KULLANILMAYAN KAYNAKLAR KOBİ’LERE AKTARILACAK
Sene sonunda kurumların elinde kalan parayı Maliye Bakanlığı’na aktardığını söyleyen Ercoşkun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün öneri ve talimatıyla KOSGEB’in harekete geçtiğini belirtti. Ercoşkun, “Sene sonunda kurumlar harcayamadıkları paraları Maliye Bakanlığı’na geri aktarıyor. Burada da hemşerimiz Düzceli Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Bilim Sanayi Bakanımız KOSGEB’e vermiş olduğu bir talimatla, ‘Sene sonu geldi paraları geri yollamayalım. Ne kadar paramız var? 150 milyon TL. Bu 150 milyon TL’yi başvuran esnaflarımıza dağıtalım’ şeklinde bir talimatıyla bu desteklemeler hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye’de dağıtılacak toplam para 150 milyon TL. Nüfusa göre dağılım gerçekleşecek ve Türkiye’nin nüfusuna kıyaslanarak Bolu’da destek verilecek işletme sayısı belirlenecek.” dedi.

 

DESTEKTEN NASIL FAYDALANILACAK?
Ercoşkun; “Burada destekleme rakamı 50 bin TL’ye kadar olarak geçiyor. Yani bazı işletmelere 10 bin TL, bazı işletmelere 20 bin TL, bazılarına 30 bin TL verilebilir. Dolayısıyla buradaki sayı buna göre belli olacak. KOSGEB’de 3 kategoride işletmeler var. Bunlardan biri mikro işletmeler, biri orta ölçekli, biri de küçük işletmeler. Mikro işletmeler 10 işçiye kadar çalıştıran ve 1 milyon TL’ye kadar cirosu olan işletmeleri kapsıyor. Burada da öncelikle buradan başlanacak verilmeye. 10 işçiye kadar çalıştıran, yıllık cirosu 1 milyon maksimum olan işletmelere bu kullandırılacak ve bu bir başlangıç. Bu bir sefere mahsus verilecek sonra bitecek bir şey değil. Yıl sonundan önceki rakam bu ama yılbaşından sonra yeni yıl başladığı zaman, KOSGEB bünyesinde bu destek devam edecek. Aynı şekilde Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinin vereceği destekler ya da bankaların bir nefes alma anlamında hem düşük faizle kullandırabileceği krediler ayrı, bütün bu destekler ayrı. Bu da bunlardan bir parça ve yılbaşından önce de ödemeleri yapılacak. Bolu’da 1465 işletme başvurmuş oldu. Burada belirleme nasıl olacak önemli olan bu. Belirleme, sistem üzerinden çalıştırdığı işçi sayısı ve cirosu baz alınarak küçüklerden başlanarak verilecek. Dolayısıyla burada öyle bir denge oluşturulmaya çalışılıyor ki, mesela şu an 200 işçi çalıştıran bir işletmede KOSGEB bünyesine giriyor. Bu işletmelerin kullanması mümkün olmayacak. O tür işletmeler Bolu ölçeğinde büyük işletme sayılır aslında. Ama tanım itibarıyla KOSGEB kapsamına giriyor. Buradaki hedefimiz ilk başta mikro işletmelere bir işçi ile 10 işçi çalıştıran ve cirosu en fazla 1 milyon TL olan işletmelere bunu kullandırmak. Sene sonuna kadar kullandırdıktan sonra yılbaşından sonra da bu işlem hükümetin ayıracağı kaynakla inşallah devam edecek.”

www.mudurnuhaber.com

Damızlık düve yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği

Damızlık düve yetiştiriciliğine yüzde 50 hibe desteği

Damızlık düve yetiştiricilerine verilecek olan yüzde 50 hibe desteğinin detayları belli oldu. Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 500 baş ve üzeri işletmelerin yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Damızlık düve yetiştiricilerine verilecek yüzde 50 hibe desteğinden, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler ile bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları yapanlar yararlanacak.

Yüzde 50 hibe desteği verilecek yatırımlar şunlar:

Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının % 50’si.

Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının % 50’si.

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının % 50’si.

Resmi gazetede 3 Ekim 2016 tarihinde  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği için TIKLAYIN

 

www.mudurnuhaber.com

Köylüye Destekler devam ediyor

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ORMAN KÖYLÜLERİNE DEV DESTEK…

BAKANLIKTAN BOLU’DAKİ ORMAN KÖYLÜLERİNE 11 MİLYON TL KATKI…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Bolu’daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 11 milyon TL kredi desteği verildi.

Bolu’daki Orman Köylülerine 11 Milyon TL Destek

Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Bolu’da da güneş enerjisi, mantolama, fenni arıcılık, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu gibi konularda orman köylülerine 11 milyon TL kredi desteği sağladı. 2.226 aileye güneş enerjisi, 331 aileye mantolama, 459 aileye süt sığırcılığı, 22 aileye fenni arıcılık, 56 aileye süt koyunculuğunda olmak üzere toplam 3.094 aileye 11 milyon TL tutarında kredi desteği verildi.

2016 yılı içinde Bolu’daki 290 aileye toplam 2,9 milyon TL kredi desteği verilmesi planlanıyor.

Projeler Çeşitlendirilerek Devam Edecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle bazı projeler geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ek istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tür projeleri çeşitlendirerek devam ettireceklerini belirtti.

www.mudurnuhbaer.com

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği başlıyor

30 BİN TL ÇİFTÇİ HİBE  DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYIN.

 

 

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin liraya kadar verilecek olan hibe için müracaatların 13 Nisan Çarşamba günü  başlayacağı bildirildi.

GENÇ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

30 bin liralık hibe desteğinden faydalanabilmek için aranan şartlar  “Kırsal alandaki 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olan gençler müracaat edebilecek.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipek böceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına bakanlıkça destek veriliyor.

Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin kırsalda yaşamaları gerekiyor. Ayrıca ücretli çalışıyor olmamak, gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olmamak, örgün eğitime devam ediyor olmamak şartları aranıyor.

Desteklenecek konular arasında bitkisel üretime yönelik projeler, hayvansal üretime yönelik projeler, yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin yer alıyor.

“Çiftçiler destekten yararlanmak için proje hazırlayarak başvuru yapacaklar. Başvurusu kabul edilen çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanacak.

Uygulanacak projelere 30 bin liraya kadar hibe destek verilecek. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı var. Başvuran herkese destek verilmeyecek. Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek. Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak.

www.mudurnuhaber.com

30 BİN TL ÇİFTÇİ HİBE  DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYIN.

 

30 Yeni Girişimci KOSGEB Desteğiyle Bolu’da İş Kurdu

30 Yeni Girişimci KOSGEB Desteğiyle Bolu’da İş Kurdu

Geçtiğimiz ay projeleri kabul edilen 30 adet yeni girişimci bugün KOSGEB taahhütnamelerini teslim ederek projelerine başladılar.   Destek alacak girişimciler taahhütnamelerini vermek ve bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere KOSGEB Bolu Müdürlüğü eğitim salonunda toplandılar.

KOSGEB  Bolu yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre; büyük çoğunluğu üniversite mezunu olan girişimciler, eczacılıktan inşaata, makine imalatından  tekstile bir çok sektörde işlerini kurup KOSGEB desteği  almaya hak kazandılar. Önümüzdeki aylarda  bu girişimcilere  toplam 750.000 TL civarında destek sağlanması bekleniyor.

 

Bu son 30 girişimciyle birlikte  Bolu’da KOSGEB desteğiyle kendi işini kuran girişimci sayısı 200’ü aşmış durumda. Girişimcilik ülkemiz ve Bolu ekonomisi için hayati önem taşımakta.

 

Destek kapsamında kendi işini kuran girişimcilere 30.000 TL hibe, 70.000 TL geri ödemeli olmak üzere 100.000 TL ye kadar finansal destek sağlanabiliyor.

www.mudurnuhaber.com

LANSY GROUP BOLU ŞUBESİ AÇILDI

 LANSY GROUP BOLU ŞUBESİ AÇILDI

LANSY GROUP BOLU’DA TARIMSAL İŞLETMELERE YOL GÖSTERECEK.

Lansy Group artık Bolu’da da hizmetinizde.

Türkiye’nin Tarım ve Endüstri toplumuna ulaşma hedefleri ışığında, eğitim, proje ve istihdam alanlarında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla çok yönlü rekabet edebilecek, ülkemizi geleceğe  emin adımlarla yürütecek yatırımların gerçekleşmesine öncülük etmek Şiarıyla yoluna emin adımlarla devam eden Lansy Group yeni şubesi ile Bolu’ da da aktif hizmet vermeye başladı. Kalite ve Güven odaklı çalışma prensibi ile 2003 yılında Bursa da çalışma hayatına başlayan Lansy ailesi hizmet yelpazesini emin adımlarla genişletmeye ve büyütmeye devam ediyor.

Bolu’da Karaçayır Mahallesi Eflatun sokak İde iş merkezi 3. katında hizmet veren Lansy Grup Bolu Şubesi, güler yüzlü yönetici ve personeli ile Bolu’da büyük projelere ve işlere imza atmayı hedefliyor.

Bolu Şube’nin hizmete başlaması ile ilgili bir açıklama yapan Şube Sorumlusu Tuncay ÇELİK; “Lansy Grup Bolu şubesi olarak yatımcılarımızın, çiftçilerimizin, müteşebbis ve kurumlarımızın yanında her şeyden önce güven ve kalite ile, saygınlık ve kararlılıkla, Bundan önce yaptığımız işlerimizde olduğu gibi bundan sonra da İnsanlarımızın kazanımları doğrulturusunda hizmet odaklı çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz, bizler biliyoruz ki bir milletin gelişmesi, büyümesi, işsizlik gibi bir problemin kalmaması, ekonominin daha iyi yerlerde olması Müteşebbislerin eli ile olacaktır, Müteşebbislerin, Yatırımcıların, Çiftçi ve kurumların maksimum düzeyde fayda sağlamaları için bizler Bolu’da işimizi en iyi şekilde yapacağız. Bursa da ki merkezimiz ve ardında ki alanında uzman onlarca mühendis arkadaşlarımızla Cennet Bolumuzun gelişimine ve yatırımlarına katkı sağlayacağız, Allah mahcup etmesin”  dedi.
Tarımsal işletmelere ve özellikle de gıda sektöründe faaliyet gösterecek veya faaliyetini sürdürmekte olan yatırımcı / işletmelere yönelik izin ve ruhsat işlemleri ile sektöre giriş yapan firmamız, kuruluşundan kısa süre sonrasında gerek hizmet yelpazesi gerekse bölgesel hizmet ağını önemli ölçüde geliştirmiştir.
www.mudurnuhaber.com

AK PARTİ SEÇİM BÜROSU DUALAR İLE AÇILDI

AK PARTİ SEÇİM BÜROSU DUALAR İLE AÇILDI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI  Ayşenur İSLAM  seçim çalışmalarına destek amaçlı Bolu Mudurnu ilçesine geldi.

kaymakam

 

İlçe merkezinde Kalabalık Partili gurubu, Mudurnu Kaymakamı ve idareciler tarafından   sağanak yağış altında  karşılanan  Ayşenur İSLAM a   AK Parti Kadın Kolları Başkanı  Müşerref YAŞLI tarafından çiçek verildi.

cicek-bakan

 

        AK PARTİ SEÇİM BÜROSU DUALAR İLE AÇILDI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI  Ayşenur İSLAM  ve beraberindeki Partililer Mudurnu ilçesindeki Seçim bürosunun açılışında dua ettiler. Hoca duasında  bu büronun ve 30 Mart seçimlerinin memleketimize milletimize hayırlı olması için duada bulundu.

partiacilis

 

acilis-bakan

www.mudurnuhaber.com

akparti

KILIÇDAROĞLU 12 MART’TA BOLUYA GELİYOR

KILIÇDAROĞLU 12 MART’TA BOLUYA GELİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkana adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’na destek vermek amacıyla 12 Mart’ta Bolu’ya gelerek seçim mitingi düzenleyecek.

bolu-mudurnu-kilicdaroglu

Kılıçdaroğlu, 30 Mart’taki yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Şubat’tan 29 Mart’a kadar, 30 günde 49 miting yapacak. CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu’nun miting programında  Bolu’nun da olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu Bolu mitingini 12 Mart’ta gerçekleştirecek.

Bolu’nun ilk kadın belediye başkan adayı olan Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’na destek vermek ve Bolu halkıyla kucaklaşmak için 12 Mart’ta Bolu’ya gelecek olan Kılıçdaroğlu’nun Kent Meydanında halka hitap edeceği öğrenildi.

 

 KILIÇDAROĞLU MUDURNU’YA GELECEK Mİ?

CHP Genel Başkanı Partisinin  Bolu ilinde Tek Belediyesinin bulunduğu Mudurnu ilçesine gelip gelmeyeceği konusunda herhangi  bir açıklama yapılmadı.

 

www.mudurnuhaber.com

hızlı tren

ARINÇ: “BİRİLERİNİN AYAĞININ NASIRINA BASTIK”

BURASI BOLU OSADA OLU, OMASADA OLU DEDİLE.


ARINÇ: “BİRİLERİNİN AYAĞININ NASIRINA BASTIK”
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bolu mitinginde yaptığı konuşmada dinlemelere sert çıkarak, “Çok fazla kaldık galiba iktidarda? Birilerinin ayağının nasırına mı bastık yoksa? Birilerinin çıkarlarına engel mi olduk yoksa?” dedi.
 akpartibolu
ak-parti-bolu

BOLU (İHA) – Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bolu mitinginde yaptığı konuşmada dinlemelere sert çıkarak, “Çok fazla kaldık galiba iktidarda? Birilerinin ayağının nasırına mı bastık yoksa? Birilerinin çıkarlarına engel mi olduk yoksa?” dedi.

akpartibolu1

Yerel seçimler öncesi miting yapmak üzere Bolu’ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cuma namazının ardından Kent Meydanı’nda Bolululara seslendi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde kalabalığa dikkat çeken Arınç, şöyle konuştu: “Zor günleri bilirim. Muhalefette kaldık yıllarca. İktidarı da bilirim. Yaptıklarımızla iftihar ederim. Ama bu son yapılan mitingler var ya akıl şaşıyor. Bu nasıl olabilir. Bu nasıl böyle heyecanlı bir topluluk, bu kadar toplanabilir ve mitinglerimize destek verebilir. Her gün hakaret edilen bu hükümet değil mi? Her gün yıpratılmak istenen bu başbakan değil mi? Her gün hakkında iftiralar yapılan insan bu değil mi? Nasıl oluyor da Malatya en son mitinginin üç misli kalabalık toplayabiliyor. Nasıl oluyor Elazığ geçmişteki mitinglerin üç dört mislini toplayabiliyor. Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. Cesuruz, kararlıyız, ilkeli siyaset yapıyoruz. Millete hizmetten başka bir derdimiz yok.”

akparti-mudurnu

Ak Parti olarak bundan sonraki seçimlerde yüzde 60’lara talip olduklarını açıklayan Bülent Arınç, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes Ak Parti’den memnun olduğunu söylüyor. Memnun olmasalar yüzde 50 oy verirler miydi? Yüzde 50 oy ne demek biliyor musunuz? İki kişiden biri demek, dört kişiden ikisi demek, altı kişiden üçü demek. Sandığa gidiyorsunuz. Çıkan her iki kişiden birinin size oy verdiğini gösteriyor. ‘O 2011’deydi canım. Şimdi tablo değişti mi?’ diyorsunuz. Yarın genel seçim olsa yüzde 52’leri, 53’leri gösteriyoruz. Allah’ın izniyle 60’lara talibiz 60’lara. Milletin yalanlara inanacak hali yok.”

akpartibolu-mudurnu

Son zamanlardaki kaset ve dinleme iddialarına da sert yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, üç partili koalisyon dönemini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim devraldığımız üç partili koalisyonda 38 bakan vardı. Biz tek başımıza iktidara geldik. 38’i 24’e indirdik. Peki, bunlar niye 38’di. Çünkü onlar koalisyon yaparken bakanlık pazarlığı yapıyorlardı. ‘Bana 8 tane vereceksin ha, ben 9 alacağım. Benim sayım üç fazla, bana 15 vereceksin.’ Haydi bakanlıkları dağıttık diyelim. Her parti bayındırlık bakanlığını almak ister. Çalışmayı almak ister. Sağlık Bakanlığını almak ister. Niye? İhalesi çoktur. Çalışanı çoktur. Kendi aile efradını, kendi dostlarını, arkadaşlarını yerleştirmek için. Herkes bir kırmızı plaka hesabı yapardı. Ee deli misiniz? Onların 38 kişi yaptığını siz niye 24’e indirdiniz. Hayır, akıllıyız da onun için. O 20 tane devlet bakanının her birisi sadece bir bankadan sorumluydu.

bolu-mudurnu-akparti
O bankalardan kendi işletmelerine kredi çekecek, sonrada adı başka yolsuzluklara karışacaktı. Siz bunları 11 seneden beri görüyor musunuz? Şimdi bize laf atmaya çalışanlar, bizim aile dostlarımızla yaptığımız konuşmaları bile alçakça, ahlaksızca tespit edip bunları her akşam yayınlamaya kalkanlar, bugünleri görmediler mi?” Meyveli ağaca taş atıldığını anlatan Arınç, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok fazla mı olduk yoksa? Çok fazla mı kaldık iktidarda? Birilerinin ayağının nasırına mı bastık yoksa? Birilerinin çıkarlarına engel mi olduk yoksa? Neden yıkılmasını istiyorlar bu hükümetin? Arkadaşlar Allah’a söz vermiştik. Bu millet darbeler gördü. Bu millet muhtıralar gördü. Bu millet demokrasiyi kesintiye uğratan çok kötü şeyler gördü. Neden, güçsüz siyasetçiler vardı. Korkak siyasetçiler vardı. Dik duramayan insanlar vardı.”Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir saat süren mitingin ardından belediye başkan adayları ve milletvekilleriyle vatandaşları selamladıktan sonra Düzce’ye gitti.
www.mudurnuhaber.com
BOLU MİTİNG FOTOĞRAF ALBÜMÜ FACEBOOK SİTEMİZDE :   https://www.facebook.com/aydin.ozpelit/media_set?set=a.10152218987405340.1073741830.765370339&type=1
toki otopark SULAR EKMEK