Osmanlı Tarihinde Nallıhan | Mudurnu'nun Haber Sitesi


Mudurnu Haber


 • ANKET
  • Mudurnu Belediyesi Çalışmalarını beğeniyormusunuz?

   • Hayır (49%, 35 Oy)
   • Evet (24%, 17 Oy)
   • Daha Fazla hizmet istiyoruz (24%, 17 Oy)
   • Bir fikrim yok (4%, 3 Oy)

   Toplam Oylar: 72

   Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • 

  Mudurnu'nun Haber Sitesi
  • Kaderleri aynı
   Kaderleri aynı
  • Eğitim Köyü Anakamp’ı sizin için gezdik
   Eğitim Köyü Anakamp’ı sizin için gezdik
  • MUDURNU İMAM HATİP MADALYALARI TOPLADI
   MUDURNU İMAM HATİP MADALYALARI TOPLADI
  • Düzce Sabaha DEPREM ile uyandı
   Düzce Sabaha DEPREM ile uyandı
  • Hayati İNANÇ Bolu’yu salladı
   Hayati İNANÇ Bolu’yu salladı
  • Çiftçi Kayıt Sistemi Son Başvuru 31 Aralık
   Çiftçi Kayıt Sistemi Son Başvuru 31 Aralık
  • Gürcanlar Memleketine yatırım yapıyor.
   Gürcanlar Memleketine yatırım yapıyor.
  • Deprem ve yaşananlar
   Deprem ve yaşananlar
  • Doğru söze ne hacet ?
   Doğru söze ne hacet ?
  • Bayram İkramiyesinde zam ümidi kesildi
   Bayram İkramiyesinde zam ümidi kesildi
  Osmanlı Tarihinde Nallıhan
  Osmanlı Tarihinde Nallıhan
  Bu Haber 3.698 kez okundu.
  17 Eylül 2012 14:52
  Font1 Font2 Font3 Font4
  

  Osmanlı Tarihinde Nallıhan

  Nallıhan hakkında Osmanlı dönemi tarihini araştırmak için arşivlerde; tahrir defterleri, vakıf kayıtları, şeriye sicilleri ve Ankara Vilayeti Salnameleri gibi belgeler bulunmaktadır.

  Nallıhan’la ilgili Osmanlı arşivinden günümüze ulaşan en eski yazılı belgeler tahrir defterleridir. Bu defterlerin 1487, 1521 ve 1530 yılına ait olanları Hüdavendigar (*) Tahrir Defteri adıyla Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğündedir. Tahrir defterlerinin sonuncusu olan 1572 tarihli 68 no’lu Bursa Mufassal Tahrir Defteri ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime (Esi Kayıtlar) Arşivindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde ise 1613 tarihli 585 no’lu defterde Nasuhpaşa Vakfiyesi kaydı vardır. Bu belgeler incelendiğinde görülecektir ki;

  Nallıhan, Nasuh Paşa Kocahan’ı yaptırmadan öncede var ama bugünkü yerinde değil de, büyük olasılıkla Kayapınar Çiftliği yakınındaki şehir kalıntılarının olduğu yerdedir. Bu olasılığa Ankara Vilayeti Salnameleri ve ansiklopediler de yer veriyor. Kocahan’ın yapımıyla bugünkü yerine bir göç olduğuna kesin gözüyle bakılabilir. (Nallıhan’ın Tarihçesi’ne bakınız.)

  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşivinde NALLIHAN

  1487 yılına ait Bursa Sancağı Tahrir Defterinin 290 ve 319 arasındaki sayfalarından anlaşıldığına göre, Nallıhan Kasabasının merkez olduğu Karahisar-ı Nallı nahiyesi, karye (köy) statüsündeki 50 yerleşim yerinden oluşuyor ve nahiyenin tamamında toplam 832 ev ve 221mücerred (bekar) vergi mükellefi bulunuyordu.

  1487 tarihli Bursa Tahrir defterinde Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı görünen köyler:(1)

  1487 de Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı köyler

  Acısu Kavacık
  Akçabayır Kayalar
  Aksu Keçilü
  Belenalan Kendere
  Beydili Kethüda
  Çayır Kızılcaviran
  Çeği Kızılkuyu
  Davudoğlan Kızılöz
  Depe Kozca
  Ebce Körpeler
  Erücek Kuruca
  Eymür Miçan
  Gazi Mikail
  Gölcük Ormenos
  Günşah Osman
  Harami Oyumağacı
  Hisarcık Ozan
  İshaklar Sarukaya
  İslamözü Sobran
  Kafiralanı Sofular
  Kara Soku
  Karacapınar Sorka
  Karadepe Sürümlü
  Karakozan Ulu
  Karaköy Yemre

  1521 yılına ait Bursa Sancağı Tahrir defterinin 171 ve 209 arasındaki sayfalarından anlaşıldığına göre, Nallıhan kasabasının merkez olduğu Karahisar-ı Nallı Nahiyesi, karye (köy) statüsündeki 49 yerleşim yerinden oluşuyor ve nahiyenin tamamında toplam 970 ev ve 627 mücerred (bekar) vergi mükellefi bulunuyordu. Bu rakamlara göre nahiyenin tamamında yaklaşık 5 500 kişi yaşamaktaydı. Önceki sayımla (1487) karşılaştırıldığında Karahisar-ı Nallı Nahiyesi nüfusunun 34 yıl sonra % 25 oranında arttığı görülüyor. Bu deftere göre nahiyenin tamamı Müslüman olarak kayıtlıdır.

  1521 tarihli Bursa Tahrir Defterinde Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı görünen köyler bir eksiğiyle Sorka adlı köy hariç 1487 yılındakilerle aynı.” (2)

  1530 tarihli 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde Hüdavendigar Vilayetine bağlı Karahisar-ı Na’llu Nahiyesine 53 köy ve 5 mezranın bağlı olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere köy sayısında ve köy isimlerinde bazı farklılıklar var.(3)

  1530 da Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı köyler

  KÖYLER Kavacık
  Acıca Kendere
  Acısu Kethüda
  Akçabayır Kızılcaviran
  Akkaya Kızılkuyu
  Aksu Kızılöz
  Ayagü Kovacık
  Belenalan Kozca
  Beydili Körpeler
  Çay / Çayır Mikail
  Çeği Ormenos
  Çive Osman
  Dar Oyumağaç
  Davudoğlanı Ozan
  Depe Saçak
  Dutağacı (Eyyübağacı) Sarukaya
  Erücek Sobran
  Gazi Sofular
  Gençlü Soku
  Gevanşe Sorka
  Gölcük Sürümlü
  Günşah Ulu
  Harami Yemre
  Hisarcık  
  İshaklar MEZRALAR
  Kabalar Aslıhan
  Kafiralanı Kayabükü
  Kara Sulucayer
  Karadepe Yusuf bin Gündüz
  Karahavran
  Karaköy

  Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivinde NALLIHAN

  h.981/m.1572 tarihli 68 nolu Mufassal-ı Liva-i Hüdavendigar Tahrir Defterinin başından, 114. sayfaya kadar Nahiye-i Sivrihisar, 185. sayfaya kadar Nahiye-i Beğpazarı, 186. sayfadan kitabın sonuna yani  245. sayfaya kadar da Nahiye-i Karahisar-ı Na’llu yer almaktadır.

  Nahiye-i Karahisar-ı Na’llu 3 mahalleden oluşur, zeamet türü vergi öder.

  Nahiye-i KARA HİSAR-I NA’LLU(4)

  Karye (köy) 144
  Mezra 17
  Nehir 3
  Çiftlik 9
  Cemaat 1 (106 neferlik, aydın kişi topluluğu)
  Şehir 1
  Mahalle 3

  3 Mahalle ve nüfus dağılımları:

  Mahalle-i Cami-i Şerif  (nüfusu 48)

  Nefer(**) (vergiye tabi kişi) 20
  Hane (5 nüfuslu aile) 5
  Mücerred (bekar) 13
  Ehl-i berat (5 nüfuslu devlet görevlisi) 2

  Mahalle-i Mescid-i Hüseyinler (nüfusu 49)

  Nefer 17
  Hane 8
  Mücerred 9

  Mahalle-i Yakuplar (nüfusu 81)

  Nefer 29
  Hane 12
  Mücerred 16
  Ehl-i berat 1

  Yetişen ürünler

  Buğday 60 kile
  Arpa 20 kile
  Mahlut (Karışık) 20 kile

  Üzüm, Bal , Meyve, Soğan, Pirinç.
  2 tane de değirmen vardır.

  h.981/m.1572 Tarihli 68 Nolu Mufassal Tahrir Defterindeki Kayıtlara Göre
  Hüdavendigar Vilayeti KARAHİSAR-I NEALLU Nahiyesine Bağlı Köy ve Mezralar
  (5)

  Abdiler Düdükçükaşı Kavacık Şahinoğlu
  Acıca Eğri Kayadibi Şumlular
  Acısu Emre Kendere / Cendere Tekfurlar / Tekirler
  Ağıllıca Enginler Kethüda Timuroğlanları
  Ahi Erücek Kızılca Turfalar / Turkallar
  Ahmedler Eymür Kızılcaviran Tuzakçı
  Akçabayır Eyneler Kızılkuyu Tüysüzler
  Aksu Gazi Kızılöz Ulardı
  Akyaka Gencelü Mezra Kiçibeğler Ulu
  Alan Gölcük Kozcular/ Kovancılar Uzun-belen
  Alibeğ Gülüyaka Kozlu Ümmidler
  Alpiler Güneyyaka Kozyaka Vakıf
  Arapköseler / İzzetkös Günşah Köseler Viranlu
  Arkudca Günviran Kulfallar Yakaderecik
  Aruklar Hacı Kasım Kuruca Yeganlar
  Aslıhanlar Hacı Yakuplar Kuzca Yenice
  Aydıncıklar Haliloğlu Kuzyaka Yerme
  Aydoğmuş Harami Küçük Oyumağaç
  Bağluca Hasbeğiler Küçük Sarılar
  Bahşayişler Haydarlar Küçükler
  Balcılar Hisarcık Malkoç
  Ballıcaklar Hisaryakası Mikail
  Bayezidler Hocaoğlu Sekisi Ormenos
  Beğdili İbrahim Fakihler Ortaviran
  Belenalan İnebeği Osman
  Büğrüce İsa Kethüdalar Oyumağaç
  Büyük Mikail İsaoğlu Ozan
  Cihanşahlar İshaklar Saçak
  Cülahlar/Cullahlar İshakşıhlar Sakızcık
  Çaldibi İslamözü Sarıyar
  Çayır İsrailler Sarukaya
  Çeği İsrailler / Asma Seydi Ahmedler
  Çıkrıközü Kabalar Sobran
  Çora Kafiralanı Sofılar
  Dar/Körpeler Kara Sofular
  Davutoğlanı Kara Depe Soku
  Demürciler Kara Horan Solaklar
  Depe Karacalar Sorka
  Depe Mezra Karacapınar/ Karacasu Sülüklü
  Dinek Sekisi / Dink Se Karaköy Sürmelü
  Doğancıoğlu Karalular Şaban Fakih
  Doğanoğlu Karyağdı Şadiler

  1530 yılına ait Tahrir Defteri ile 1572 yılına ait 68 nolu Mufassal Tahrir Defteri ve h.1311/1893 tarihli salnamedeki köy adlarını bugünkülerle karşılaştırdığımızda kimileri çizelgede de görüleceği gibi bugünkülerle aynen çakışmaktadır. Bazı köy adları sanki Bizans’tan kalma gibi. Bazıları da çeviriden kaynaklanan nedenlerle bugünkülerle benzeşmiyor gibi görünse de, hece veya harf eksiği ya da fazlasıyla benzeyenlerde çok. Bazıları o yüzyıldan günümüze kadar isim değiştirmiş, bazıları ise doğal afetler ve göçler nedeniyle haritadan silinmiş olabilir. 1572 yılında göze çarpan köy ve mezra sayısının çokluğu ise 1530 yılında eksik yazımdan ya da mezraların yazılmayışından kaynaklanabilir.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde NALLIHAN

  NASUHPAŞA VAKFI

  Nasuh Paşa’nın Halep’ten dönerken Nallıhan’da yaptırdığı yapıları vakfettiğine ilişkin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan h. 1022 / m. 1613  tarihli 585 nolu defterin 42. sayfa 45. sırasında kayıtlı bulunan Nasuhpaşa Vakfına ait vakfiyenin özeti:

  “Bursa Sancağı’na bağlı Karahisar Neallu Kazası’nda, Nallı Boğazı’nda Ulaşlar Köyü arazisinden ayrılan arsa üzerinde, yapımı h.1015/m.1595’te biten, han, hamam, cami ve mektebin vakfedilmesi için Nasuh Paşa, h.1022/m.1613’de Anakara Valisi Mustafa Paşayı görevlendirir. O da Tatar Ali Çavuşu mütevelli tayin eder ve binaların vakfedildiğini mahkemede doğrular.” (6)

  Yukarıdaki alıntının  Türkçe tercümesi  Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan 2221 nolu defterin 160 s. 146. sırasındadır.

  “Nasuh Paşanın bu hizmetlerine karşı padişah tarafından; Sobran, Hocaoğlu Sekisi, Dinek Sekisi, Karadepe, Kızılcaviran, Düdükçübaşı, Aslıhanlar ve Kiçibeğler köyleriyle bazı çiftliklerin gelirinin, bir kısmı vakfın yaşaması için bir kısmı da kendisine verilmiştir.” (7)

  ANKARA VİLAYETİ SALNAMELERİ ‘nde NALLIHAN

  Ayrıca, Osmanlı dönemine ait Ankara Vilayeti Salnamelerinde de Nallıhan’daki idari yapılanmayı, Nallıhan’ın tarihini, coğrafyasını ve ekonomisini izleme olanağı buluyoruz. (Bu konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Mesut Şener’in NALLIHAN kitabına bakabilirsiniz.)
  (*) Hüdavendigar Vilayeti: Osmanlı Döneminde Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir illerini içine alan ve merkezi Bursa olan vilayet.
  (1) Belgelerle Nallıhan s.6, Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü  Hazar Reklam 2010
  “Tahrir Defterleri, Osmanlı yönetimi tarafından 15. ve 18. yüzyılları arasında vergilerin sağlıklı toplanabilmesi ve devlete karşı olan yükümlülüklerin takip edilebilmesi için  tutulmuş sayım defterleridir. Osmanlı Devleti, bu defterlere, vergi mükellefi kişileri, gelir getiren  menkul ve gayri menkulleri, vakıf mallarını, vergiden muaf olanları ayrıntılarıyla kaydediyordu. Bu defterler 30-40 yılda bir yenileniyor ve güncelleniyordu. Verdikleri bilgiler açısından Tahrir Defterleri, bir çeşit  nüfus sayımı defteri de kabul edilebilir.” Aynı kitap
  (2) Belgelerle Nallıhan s.8, Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü  Hazar Reklam 2010
  (3) Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri s.89-112
  (4)  h.981/1572 Tarihli 68 nolu Mufasal Tahrir Defteri, Tapu Kadostro Gn.Md.lüğü arşivi
  Köy isimleri dışındaki çeviriyi, anılan Gn. Md.lük çalışanı Orhan Özdil yapmıştır.
  (**) Nüfusa neferler dahil edilmez. Nüfusu hesaplamak için, hane ve ehl-i berat sayıları 5′ le çarpılarak mücerretle   (bekarlarla) toplanır.
  (5) Burada Köy ve Mezra isimleri -Ö.L.Barkan’ın -Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri  TTK  Ankara  1988-   kitabından alınmış ve afabetik sıraya konmuştur.
  (6)  Vakıflar Gn. Md.lüğü Arşivi h.1022 Tarihli 585 Nolu Defter
  (7) Ömer Lütfi Barkan  Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri  s.636 TTK  Ankara 1988

   

  KAYNAK:  MESUT ŞENER   www.mesutsener.com.tr

  www.mudurnuhaber.com

   

  Osmanlı Tarihinde Nallıhan Yazısına 1 Yorum Yapıldı

  YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


  Yukarı Geri Ana Sayfa
  sanalbasin.com üyesidir İnternet Yayıncıları derneği üyesidir İnternet Yayıncıları derneği üyesidir İnternet Yayıncıları derneği üyesidir