ESNAF SANATKARLAR DİKKAT

Mudurnu ilçesi Esnaf ve sanatkarlar  Odası Başkanlığında Mudurnu Meram Lokantasında  Aylık istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda Esnaf ve Sanatkarların içinde bulunduğu zorluklar konuşuldu ve çözüm yolları arandı.

Toplantı sonrasında ESNAF ve Sanatkarlar ile ilgili Bir Basın bildirisi yayınlandı.

Esnaf ve sanatkarlarımızdan doğrudan veya bağlı oldukları oda başkanları
tarafından bizlere iletilen sorunlarımız ile ilgili yaptığımız girişimler sonucunda;
Esnaf muaflığı ve basit usulde vergilendirme konularında değişikliklerin
de yer aldığı 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun 15 Haziran 2012
tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile ESDEP Planında da yer atan esnaf ve sanatkâr
sorunlarına ilişkin üç tedbir gerçekleşmiş bulunmaktadır. Buna göre,

1.
Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere,
el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve
ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık,
keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar
gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek
kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığı kapsamına alınarak gelir
vergisinden muaf tutulmuşlardır.

2.
Gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkârlarımız, talep
etmeleri halinde ilgili vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi”
alabileceklerdir.

3.
Bilindiği üzere, daha Önce gerçek usulde vergilendirilmiş
olanlar ve herhangi bir nedenle basit usulden gerçek usule geçmiş olan esnaf ve
sanatkârlar bir daha hiçbir şekilde basit usule dönememekteydiler.

6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, gerçek usulde vergilendirilen
esnaf ve sanatkârların, tekrar basit usule dönebilmelerine imkân sağlanmıştır.
Buna göre; gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlardan basit usule
tabi olmanın şartlarını arka arkaya iki hesap dönemi boyunca taşıyanlar, yazılı
talepte bulunmaları halinde yeniden basit usule dönebileceklerdir.
Söz konusu uygulana 01.01.2012 tarihinden itibaren başladığından, 2012
ve 2013 yıllan içerisinde basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan gerçek usulde
vergiye tabi esnaf sanatkârlarımız, yazılı olarak başvuruda bulunarak 2014
yılından itibaren basit usulde vergilendirileceklerdir.

4. Daha önce 6111 sayılı (Torba) Kanundan yararlanarak kamuya olan
vergi, prim ve benzeri borçlarını yeniden yapılandırdığı halde yapılandırılmış
borç taksitlerini süresinde ödemediği için yapılandırma hakkı kaybolan esnaf ve
sanatkârlarımıza bir hak daha verilmiştir. Bu kapsamda, taksitlerini süresinde

ödemediği için 6111 sayılı Torba Kanundan yararlanma hakkı kaybolan esnaf
ve sanatkârlar, bu borç taksitlerini Ekim/2012 ayının sonuna kadar ödemeleri
halinde yapılandırmadan yararlanma haklarına yeniden sahip olabileceklerdir.

6322 sayılı Kanunla yapılan ve yukarıda kısaca açıklanan konularda
uygulamaya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler daha
sonra esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulacaktır.

www.mudurnuhaber.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir