2019 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 2019 yılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki 1691 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararı gereğince Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esaslarını içeren 2019/54 nolu tebliği 20 Kasım 2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT;”2019 yılı hayvancılık destekleme başvuruları başlamış olmakla birlikte üreticilerimiz mağduriyet yaşamamak adına müracaatlarını uygun zaman diliminde yapmalıdır” dedi.  Bu kapsamda 2019 yılında verilecek olan hayvancılık desteklerine ilişkin şartlar aşağıdaki gibidir.  
2019 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Buzağı Desteklemesi:Buzağı : 350 TL;   Suni Tohumlama (Etçi ve Kombine Tohum):600 TL;  Döl Kontrolü(Yerli Sperma):+50 TL;  Soykütüğü (dsyb Üyesi)Irk Bozumu Yapmazsa:+175 TL

1-)Buzağı Türkvet ve E-ıslah sistemine kayıtlı ve 2019 yılı doğumlu olmalıdır.
2-)Buzağı doğduğu işletmesinde en az 4 ay süreyle yaşıyor olmalıdır.
3-)Buzağıların programlı aşılarının (Şap, Brusella) hepsinin yapılmış ve sisteme kayıt edilmiş olması. Nerede aşılanırsa aşılansın Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir.

4-) 5 Yaş üstü sütçü sığırlar ile diğer sığır ırklarına Etçi ve Kombine ırkı boğanın sperması ile yapılan tohumlamalarda destekleme miktarı 600 TL.

5-)Müracaatlar 2 dönem halinde yapılacak olup; ilk başvuru 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihine kadar, ikinci başvuru 01 Nisan – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Bir kez müracaat etmek yeterlidir. Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi:Anaç Hayvan başı : 25 TL

1-)Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve hayvanlarını Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler anaç hayvan başına desteklemeden faydalanır,

2-)Destekleme ödemesi, hayvanların 01/11/2019 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır.

3-)Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi bulunduğu örgüte 02 Aralık 2019 tarihine kadar dilekçe ile başvurur.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ise dilekçe ile müracaat eden yetiştiricileri adına hayvanların kulak numarası listesi ile 06/12/2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunur.Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği:
Hayvan Başı: 100 TL

1-)2019 YILI Anaç Koyun Keçi Desteklemesine müracaat edenler doğrudan bu desteğe de müracaat etmiş sayılır.

2-)Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler 10.08.2017 – 10.08.2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

3-)Son 2 yıl anaç desteği alan, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık üstü hayvanlar alır. 


Malak Desteklemesi:Malak başı: 250 TL Soykütüğü Malak: +200 TL

1-)Malak 2019 doğumlu olup, doğduğu işletmesinde en az 4 ay süreyle yaşıyor olmalıdır. 

2-)Malakların programlı aşılarının hepsinin yapılmış ve sisteme kayıt edilmiş olması.

3-)Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birliği aracılığıyla üye olmayanlar şahsen il ve ilçe müdürlüğüne başvurur.

Müracaatlar 2 dönem halinde yapılacak olup; ilk başvuru 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihine kadar, ikinci başvuru 01 Temmuz – 01 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bir kez müracaat etmek yeterlidir. Anaç

Manda Desteklemesi:
Manda:250 TL Soykütüğü Manda:+200 TL

1-)Anaç mandalar son başvuru tarihi itibariyle en az 3 ay öncesi işletmede kayıtlı olacaktır.

2-)Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birliği aracılığıyla üye olmayanlar şahsen il ve ilçe müdürlüğüne başvurur.

 Müracaatlar 20 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındadır.Arılı Kovan Desteklemesi:Kovan Başı:15 TL

1-)Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, birliğe üye ve işletmesinde en az 30 arılı kovanı olan arıcılar faydalanır.

2-)Arıcılar 20 Aralık 2019 tarihine kadar Birliğine dilekçelerini onaylatıp İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederler.  


Besilik Erkek Sığır Desteklemesi:Kesilen Erkek Hayvan Başı: 250 TL

1-)Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvete kayıtlı 12 aylık erkek sığır ve mandalarını, Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

2-)Yıllık 6 baş ve üzeri sayıda hayvan kestirenler kırmızı et üreticileri birliğine üye olmak şartıyla, 6 baş hayvandan az kesim yapanlar ise doğrudan birliğe müracaat edeceklerdir.

3-)Tebliğ tarihine kadar kesilen hayvanlar için 200 kg karkas ağırlığı gerekmektedir. 20 Kasım 2019 tarihinden sonra kesilen hayvanlar için; Etçi ırklar da 320 kg, Kombine ırklar da 300 kg, Sütçü ırklar da 280 kg ve Yerli ırklar da 220 Kg karkas ağırlığı olması gerekmektedir.

4-)Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 olup, müracaatlar Kırmızı Et Üreticileri Birliğine yapılacaktır.

Atık Desteklemesi:
Büyükbaş Hayvan : 1000 TL;  Küçükbaş Hayvan: 150 TL

1-)Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamaları sonrasında oluşan atıklar için destekleme ödemesi gerçekleştirilir.

2-)Atık desteğinin ödenebilmesi için hayvanın kişiye kayıtlı olması ve atığın aşılamadan 72 saat sonra Resmi Veteriner Hekimlerce görülmesi. Atıktan alınan numune sonucu ineğin hastalık taramasının yapılması. 

Sürü Yöneticisi (ÇOBAN) Desteklemesi:
Kişi Başı:5.000 TL

1-)01 Kasım 2019 tarihinde en az 100 baş anaç hayvanı olmak.

2-)Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az 5 ay süreyle yatırılmış olmalı.

3-)Başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde son bulur.

Düve Alım Desteği:

1-)Yetiştirici işletmesini 01.01.2019 tarihinden önce kayıt ettirmiş olmalı ve kapasitesi talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır.

2-)Bir işletme, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır

.3-)Destek miktarı düve/manda alım bedelinin %40′ ı kadardır.

4-)Düve ve mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.

5-)Destek kapsamında alınan hayvanlar 2 yıl süre ile satılamazlar.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir