Mudurnu da Hayvan Gübresinden Elektrik Üretimi başlıyor

Mudurnu ilçesi Pelitözü Köyünde kurulan ve günlük olarak 2.65 MW Elektrik üretme kapasitesi olan tesislerde üretime başlanıyor.

Mudurnu Enerji Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurduğu 2.65 MW’lık biyogaz tesisinde tavuk ve büyükbaş hayvan gübresi ile peynir altı sularından Elektrik üretimine hazırlanıyor.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bolu ili Mudurnu ilçesi Pelitözü Köyü sınırları içinde Mudurnu Biyokütle Santrali (2

Buy Amoxil UK

,6 MWm/2,65 MWe/3,45 MWt) kuruldu.

Yaklaşık 25.5 milyon lira yatırımla kurulan tesiste, atık olarak tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi, peynir altı suyu hammadde olarak kullanılacak. Tesise yılda 17 bin 800 ton tavuk gübresi, 10 bin ton büyükbaş hayvan gübresi ve 7 bin 200 ton peynir altı suyu kabul edilecek. 

Tesise günde 95,89 ton atık kabulü yapılacak. Tesisin biyogaz üretim kapasitesi ise günlük 21.265 N metreküp olacak.  

www.mudurnuhaber.com

TAVUK GÜBRESİNDEN ELEKTRİK Konu ile ilgili daha önce sitemizde yayınladığımız Haberimiz ekte linktedir. MUDURNU HABER 2015

Mudurnu Teller den ne zaman kurtulacak

Mudurnu Teller den ne zaman kurtulacak

Mudurnu ilçemizdeki Turizm hareketliliği yoğunlaşmasına rağmen    bazı eksiklikler halen giderilemiyor.

Mudurnu ilçesine gelen Turist kafilelerinin hele hele   Fotoğraf gruplarının en çok dikkatini çeken şehir içindeki Kablo karışıklığı bir türlü çözülemedi.

Elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmasının bir an önce yapılması  gerekli olan şehir merkezindeki  karışıklık  bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

 

www.mudurnuhaber.com