MUDURNU SORUNLARINI NASIL ELE ALABİLİRİZ? NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

MUDURNU SORUNLARINI NASIL ELE ALABİLİRİZ?

NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

Çetin Hoca ile Mudurnu’nun geleceği ile ilgili söyleşilere devam ediyoruz

Mudurnu Haber Soru

Mudurnu Kenti, başta işsizlik ve kalkınma olmak üzere kentle ilgili sorunlarını çözebilir mi? Mudurnu yönetimi ne yapmalı, nereden ve nasıl başlamalı?

Çetin Hoca

Mudurnu, başta sosyal ve ekonomik olmak üzere sorunları çok karmaşık yapıya sahip.  Bu sorunların üstesinden gelmek çok zordur. Bu nedenle konuyu çözecek “yeni fikirlere ve yeni yaklaşımlara” ihtiyaç vardır. Ancak bu yeni ve Mudurnu’yu özgü sorunları çözmek için dünyaca bilinen ve uygulanan en iyi yöntem “Planlama” yaklaşımıdır.

Çetin Hoca, Torunları ile Mudurnu Alıç köyünde

Mudurnu Haber Soru

BELEDİYE tarafından doğru bir plan yapılabilir ve uygulanabilirse, uzun vadede sorunların üstesinden gelmek mümkünmüdür?

Evet kesinlikle bir “Mudurnu Kalkınma planı yapılarak harekete geçmek gerekir.

Çünkü, plansız kent yönetimi, tehlikeli denize yelken açan bir gemiye benzer. Nereye nasıl gideceğinizi bilemezsiniz. Dalgalarla bilinçsizce boğuşmaya kalkarsınız. Geminizi kurtarmaya çalışırken batma tehlikesiyle karşılarsınız.

Bu nedenle en iyi yöntem doğru planlar ve etkili yapmaktır. Yanlış planlar, sonu düşünülmeden yapılan projeler, hem zaman hem de maddi kayıplara neden olur.

Halkın parasını, halk yararına kullanamaz sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Bu nedenle ilk yapılması gereken şey, iyi bir plan yapmaktan geçer.

Mudurnu Haber Soru

Nasıl bir Plan? İmar Planı yetmez mi?

Aslında bir çok planlama yaklaşımı vardır. İmar planı, bunlardan sadece biridir. İmar Planı gerçek anlamda bir KENT PLANI değildir. İmar planı bir plan olmaktan daha çok Mekân düzenlemesi ve arazi kullanımı ile ilgilidir ve kenti yönetmek için yeterli değildir. Çünkü imar planında, kentin sosyal ve ekonomik çözümleri yoktur. Halkın iş ve işsizlik sorunlarını çözmek gibi bir amacı da yoktur. Kentin kültürel ve doğal değerleri ile pek ilgilenmez. Özellikle toplumun kalkınma ihtiyaçlarını, sosyal gelişimi ile ilgili beklentilerini karşılayamaz. .Bu nedenle iyi bir yönetim için gerçek anlamda BİR”KENT PLANI” yapılması gerekir.

Mudurnu Haber Soru

Mudurnu için nasıl bit planlama yöntemi başarılı olur?

Mudurnu kentinin kendine mahsus özellikleri var. Bu özellikleri bilmeden yapılan her plan, her proje Mudurnu’nun gelişmesine katkı yapamaz. Aksine kentin kimliğini kaybetmesine sıradanlaşmasına neden olur. Yapılacak planlamada, kentin özgün değerlerine sahip çıkan ve gelecek açısından değerlendiren bir yaklaşıma kesinlikle ihtiyaç olduğu asla unutulmamalıdır.

Mudurnu Haber Soru

Biraz daha açarmısınız?

Bilindiği gibi Mudurnu’nun tarihi ve kültürel değerleri, dünya çapında bir öneme sahiptir. Nitekim Dünya Kent Kültür Mirası ödülü almış olması bunun kanıtıdır. Yapılacak planda, bu tarihi kültür değerlerin yine uluslararası bir düzeyde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerleri kullanamayan bir yönetim anlayışı, Mudurnu halkı tarafından asla kabul edilememeli, edilemez.

Mudurnu Haber Soru

Siz ne öneriyorsunuz?

Bana göre, 2010 Mudurnu çalıştayında, katılanların ve üniversite hocalarının oybirliği ile kabul ettiği, MUDURNU projesini hayata geçirmek en doğru yaklaşım olacaktır. İçeriği bu çalıştay sırasında Mudurnu halkı ve uzman hocalar tarafından belirlenmiştir. Bu proje kapsamında Mudurnu’nun tarihi ve doğal değerine sahip çıkan yeni bir planın yapılması ve hayata geçirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Mudurnu Haber Soru

Çalıştayda nasıl plan önerildi, adı neydi?

Mudurnu için önerilen planın adı:

“MUDURNU KÜLTÜR KENTİ” projesi idi. Başka bir deyişle, kendi kültürünü koruyan ve geleceğe yansıtan yeni bir planlama anlayışı önerilmişti. Mudurnu’nun zengin kültürünü kente yansıtan ve bu kültürle zenginleşen bir yaklaşım.

Ancak bu proje yapılamadı. Mudurnu”nun bugün ortaya çıkan sorunların arkasında, Kültür Kenti projesinin hayata geçirilmemesi, plansız ve vizyonsuz projelere öncelik verilmesi, yatmaktadır, diye düşünüyorum. Mudurnu eğer kalkınmak istiyorsa, Türkiye’nin ilk kültür kentini, “Mudurnu Kültür Kenti Projesini” kesinlikle hayata geçirmelidir.

Eğe Yerel Yönetim, “Mudurnu Kültür Kentini hayata geçirebilirse, hem Türkiye’nin ilk “Kültür Kentini” yapmış olacak, hem de ne yaptığını bilmeyen, plansız, programsız hareket eden, sadece vurgun yapan, halkı soyan, diğer kent yönetimlerine iyi bir örnek olacaktır.

Mudurnu halkına sevgiyle duyurulur.

Mudurnu Haber Soru

Bu Plan hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz,?

Elbette, Ancak biraz ara versek iyi olur, bunu da gelecek söyleşimize bırakmaya ne dersiniz?

Çok teşekkür ederim hocam, Mudurnu halkıyla birlikte cevabınızı merakla bekliyoruz.

Devamı gelecek >>>>>>>

www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir