Mudurnu Kültür Kenti Projesi

Mudurnu Kültür Kenti Projesi
Türkiye’nin tanınan ve sevilen Şehir Planlama hocalarından birisi olan Çetin Göksu ile Mudurnu sorunları konularında sohbete devam ediyoruz. 

Doç, Dr. Çetin GÖKSU Çevre ,Şehir ve Bölge Planlamacısı


Mudurnu Haber Soru: 2010 yılında Mudurnu,’da, Kentin geleceği ile ilgili bir Çalıştayı yaptığınızı biliyoruz Çalıştay kimler tarafından düzenlendi.


Çetin Hoca:Bu çalıştayı ben organize ettiğim doğrudur. Amaç, Mudurnu’ya uygun bir planlama yaklaşımını geliştirmekti. Nitekim onlarca bilim adamı, uzmanlar ve 500 kadar da halktan katılanlar oldu. Oldukça heyecanlı ve başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu çalıştay, Orta Doğu Teknik üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitelerinin Mudurnu Belediyesi ile ortak bir organizasyonu olarak düzenlenmişti.


Soru: Bu çalışmalar sırasında siz Mudurnu için KÜLTÜR KENTİ projesini önermiştiniz. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?


Çetin Hoca:Evet bu çalıştay adını KÜLTÜR KENTİ koymamızın özel bir nedeni vardı. Mudurnu, Kültürü ve Doğası zengin olan bir ilçe, bu zenginliği ortaya çıkaran ve halk yararına değerlendiren iyi bir planlama yaklaşımı gerekiyordu. Nitekim uzmanlar bir çok konuda birçok bilgi verdiler. Daha sonra katılanlarla birlikte ortak bir çalışma yapıldı. Halkın görüşleri alındı ve önerileri soruldu. Verilen bilgiler ve öneriler, Kültür kenti yaklaşımını destekledi. 


Soru: Nasıl bir Planlama Modeli önerdiniz?


Çetin Hoca:Dediğim gibi, Kültür Kenti Modeli önermiştim. Başka bir deyişle, Yerel Kültürü koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktaran, Türkiye’nin ilk Kültür Kenti Mudurnu’da hayata geçirilecekti.


Soru: Hangi konular ele alındı nasıl bir yöntem önerildi?


Çetin Hoca: Her hoca ayrı ayrı konuları ele aldılar. Öncelikle, ODTÜ Şehir Planlama çalışmasında ele alınan ve önerilen projeler anlatıldı. Hocalarımız, Kentin farklı kültür değerleri, yerleşim özellikleri, Mimari kültür, konaklar, köy ve yayla evleri, el sanatları, yemek, eğlence giysi vb kültürler hakkında bilgiler verdiler. Dünya Kültür Mirasına girebilecek konuları anlattılar. İlçenin ve 73 köyün diğer köy kültürlerinden farklarını gösterdiler. Bölgenin özgün doğal değerleri, peyzaj özellikleri, biyo çeşitlilik değerleri, yeraltı ve yer üstü kaynakları, bölgeden geçen fay hayatlar, deprem tehlikeleri anlatıldı.


Soru:Yeni Proje önerileri yapıldı mı?


Çetin Hoca:Evet çok açık ve net olarak proje konuları anlatıldı. Şüphesiz ki herkesin mutabık kaldığı konu “MUDURNU KÜLTÜR KENTİ PROJESİ” oldu. İlk önce plan yaptırılması ve çalışmaların ve uygulamaların bu plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi Mudurnu belediyesine ve halkına önerildi.
Diğer proje önerileri de bu planlama dikkate alınarak yapıldı. Önerilen diğer projeler arasında, Kent, köy ve yayla kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi, doğal gıda üretimi, el sanatkarının geliştirilmesi, Kültür Turizmi, Eko turizm, Babas kaplıcasının uluslararası turizme açılması, Abant milli parkının Mudurnu’ya entegre edilmesi, doğa ve yayla turizmi, jeopark, organik tavukçuluk vb projeler önerildi.


Soru:Bunların arasında en dikkati çeken projeler sizce hangileridir? 


Çetin Hoca: Hepsi birbirinden güzel projeler. Ancak projeleri ayrı ayrı düşünmek ve yapmak doğru bir yöntem değildir. Konular birbirleriyle ilişkilidir iç içedir. Bu nedenle konuları bir bütün içinde ele alınıp öncelikler sırasına göre uygulanırsa başarılı olur. 


Başka bir deyişle öncelikle “Kentin Kalkınma Planı” yapılmalıdır.Çünkü, Kalkınma Planı, MUDURNU için bir kalkınma ve gelişme projesidir. Mudurnuyu zenginleştirme ve geleceğe taşıma projesidir. Bir çok alanda yeni iş imkanları oluşturma, işsizliği önleme, kişi başına gelirleri artırma, kente köyleri hep birlikte kalkındırma projesidir. Mudurnu Kalkınma planı, öncelikli projedir. Yeni belediye yönetiminin derhal başlatması gerekli olan bir projesidir. 


Soru:Mudurnu’nun ilk yapması gereken projenin Kalkınma Planı olduğunu söylüyorsunuz, neden?


Çetin Hoca: Çünkü iyi bir yönetim, ipleri eline alması için iyi bir Yönetim Planına ihtiyacı var. Neleri öncelikle yapacak, belediyenin, halkın gelirleri nereye nasıl harcanacak. Bunları bilmeyen planlamayan bir yönetim başarısız olur. Bütün kenti de başarısızlığa sürükler. Yönetim ne yapacak, sınırlı kaynakları halk yararına en iyi şekilde nasıl kullanacak, plan yoksa bilemez. Kenti doğru ve iyi yönetemez. Mudurnu halkı boşuna zaman ve kaynak kaybeder

Soru:Anladığım kadarıyla önce plan diyorsunuz.


Çetin Hoca:Evet biz üniversite hocaları olarak tavsiyemiz, önce plan. Çünkü plansız kalkınma, plansız gelişme olmaz. MUDURNU halkının harekete geçmeli, bir an önce Mudurnu kalkınma projesinin yapılması için gereken çalışmaları başlatmalıdır. 
Evet Planı yaptıracak Belediyedir. Ama Mudurnu halkı istemezse, belediyeler harekete geçmezler. Çünkü, Türkiye,’de seçilen belediye başkanları planlamayı bilmezler, bilseler de önemsemezler, kendi çıkarlarını öncelikle düşünürler. Kendi ikballerine öncelik verirler, halkı düşünmezler. Önce kendileri zengin olmak ister, yolsuzluk, adam kayırma, yandaşlara para aktarma gibi aslında yasa dışı ahlak dışı yollara saparlar. 
Bu kötü yönetimi önlemek aslında halkın elindedir. Halk isterse yönetime baskı yaparak plan hazırlanmasını sağlar. “Planlı kalkınma yöntemi”, hem yolsuzlukları önleyecek, hem de kentin topyekun kalkınmasını sağlayacak en etkili yöntemdir. 


Soru: Hocam siz Mudurnu için, kalkınması ve gelişmesi için katkı yapmak ister misiniz?.
Çetin Hoca: Elbette isteriz. Ama önce Mudurnu halkı “Kalkınma Planı” yapılması konusunda karar vermelidir. Eğer bu irade ortaya çıkarsa, Biz Üniversiteleri ve uzmanları, MUDURNU halkı ile bir araya getirerek gerekli çalışmaları başlatabiliriz.
Esasen en doğru yöntem de budur.


Mudurnu halkına sevgilerle.Çetin Göksu

Çetin Hocama bu değerli görüş ve önerileri için Mudurnu Halkı adına teşekkür ederiz. Mudurnu Haber : Aydın ÖZPELİT

www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir