İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantıları başladı

İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantıları 04.03.2019 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Mart ayı toplantıları gündeminde yer alan;
1- İlimiz Dörtdivan İlçesi, Merkez Mahallesi Kadılar mevkiinde yapımı tamamlanan Anaokulu binasının bulunduğu tapunun 2472 parsel numarasında kayıtlı 2953,45 m²’lik taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisinin yapılması talebi,
2- İl Özel İdaresi bütçe ödenekleri ile satın alınan 1 adet Dacia Duster marka aracın İl  Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi talebi,
3- İlçe Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karacasu Termal Turizm Alanı içinde kalan 5 Yıldızlı Otel İnşaatının Üst Hakkının Verilmesi ile ilgili İl Genel Meclisi’nin 07.02.2019 tarihli ve 46 sayılı kararının yeniden görüşülmesi talebi,
5- 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun İl Genel Meclisi’nin  bilgisine sunulması,
6- İlimiz Merkez İlçe Bakırlı Köyü hudutlarında tapunun 185 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi,
7- İlimiz Merkez İlçe İzzet Baysal Mahallesinde mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait tapunun 465 ada, 200 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisli olup, bu tahsisin iptal edilerek, yeni tahsisin Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
8- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ilçe Semerkant mahallesinde bulunan  taşınmazın birinci katı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisli olup, bu tahsisin kaldırılarak bahse konu yerin Aile Hekimliği olarak kullanılmak üzere kiralama süresinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen  raporun görüşülmesi talebi,
9- İl Özel İdaresi 2019 Yılı II. Kat Asfalt Programı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
10- 2018 Yılı İl Özel İdaresi’nin Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi,
11- İlimiz  Merkez İlçe Çepni Köyü hudutlarında Turizm Tesis Alanı Amaçlı  1/5000 ölçekli  Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi,
12- İlçe Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
13- Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Merkez İlçe Salıbeyler Mahallesinde bulunan 1288 nolu parsel üzerinde yapılan parselasyon işlemleri sonucunda imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak gözüken 1301 parsel nolu 2.022,65 m²’lik parselin 1355.00 m²’lik kısmının Milli Emlak Müdürlüğüne devredilmesi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
14- İlimiz Merkez İlçe, Banaz Köyü, Keşler Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir