Mudurnu da Hayvan Gübresinden Elektrik Üretimi başlıyor

Mudurnu ilçesi Pelitözü Köyünde kurulan ve günlük olarak 2.65 MW Elektrik üretme kapasitesi olan tesislerde üretime başlanıyor.

Mudurnu Enerji Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurduğu 2.65 MW’lık biyogaz tesisinde tavuk ve büyükbaş hayvan gübresi ile peynir altı sularından Elektrik üretimine hazırlanıyor.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bolu ili Mudurnu ilçesi Pelitözü Köyü sınırları içinde Mudurnu Biyokütle Santrali (2

Buy Amoxil UK

,6 MWm/2,65 MWe/3,45 MWt) kuruldu.

Yaklaşık 25.5 milyon lira yatırımla kurulan tesiste, atık olarak tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi, peynir altı suyu hammadde olarak kullanılacak. Tesise yılda 17 bin 800 ton tavuk gübresi, 10 bin ton büyükbaş hayvan gübresi ve 7 bin 200 ton peynir altı suyu kabul edilecek. 

Tesise günde 95,89 ton atık kabulü yapılacak. Tesisin biyogaz üretim kapasitesi ise günlük 21.265 N metreküp olacak.  

www.mudurnuhaber.com

TAVUK GÜBRESİNDEN ELEKTRİK Konu ile ilgili daha önce sitemizde yayınladığımız Haberimiz ekte linktedir. MUDURNU HABER 2015

Bir zamanlar Mudurnuyu aydınlatıyordu

Bir zamanlar Mudurnuyu aydınlatıyordu

Cumhuriyetin ilanından sonra Mudurnu  Hızırfakı mahallesinde kurulan Mudurnu Elektrik santrali  o zamanın  Aydın kişileri tarafından  Mudurnu ilçesine kazandırılmış ve bu tesiste üretilen Elektrik sayesinde Mudurnu ilçesi aydınlatılmıştı.

İlçeye Elektrik gelmesi ile birlikte boşa çıkan  Santral  içindeki ekipmanları ile birlikte kaderine terk edildi.

 

Hurda yığını şeklinde korumasız bir şekilde  bekleyen  Elektrik santrali  malzemeleri daha fazla kaybolmadan  Mudurnu tarihini yansıtacak bir şekilde belkide  Türkiye de ilk kez bir Elektrik Santrali  Müzesi yapılması bekleniyor. Mudurnu Turizmine katkı sağlaması amacı ile buranın değerlendirilmesi gerektiği Turizmciler inde ortak düşünceleri içerisinde yer alıyor.

 

www.mudurnuhaber.com