MUDURNU ‘DA ORMAN KÖYLÜSÜ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

MUDURNU ‘DA ORMAN KÖYLÜSÜ KENDİ ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN KARŞILAYACAK

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi kapsamında 2022 yılında Bolu ilinde şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 4 Orman köyünde 15 hane elektriğe ücret ödemiyor.

 SIRA MUDURNU ORMAN KÖYLÜSÜNDE

2023  Yılı ORKÖY  çalışmaları kapsamında  Mudurnu ilçesinde de 2 Köye  Şebekeye bağlı  2.0 KW e  Çatı tipi Güneş Enerjisi  Elektrik üretim sistemi ( GES)  projesi için çalışamalar başladı.

Projenin uygulanacağı köylerden Mudurnu ALPAĞUT Köyünde  vatandaşlara Projenin detaylarını anlatmak için bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Alpağut köyü sakinleri Projenin detaylarını  Mudurnu Orman İşletme  Müdür Yardımcısı ,Mümin BAYRAM, İşletme Şefi Hakkı Altınkaya  ve Mudurnu ORKÖY görevlisi Burak ÖNER den dinledi.

 

 MUDURNU’DA BU YIL PROJEDEN 2 KÖY VE TOPLAM 16   AİLE FAYDALANACAK.

Mudurnu ilçesinde  bu yıl yapılacak olan Proje Şubat 2023  sonu itibari ile başlayacak ve  toplam 2 Köyde  16 Haneye  2.0KW Elektrik üretmek için Çatı tipi Güneş Enerji Santrali kurulacak. GES Kredi uygulaması ile bu yıl deneme Projesinde uygulanacak olan  sistem , önümüzdeki yıl 2024 te  imkanlar dahilinde kişi sınırlaması olmaksızın uygulanacak.

 

HABER: AYDIN ÖZPELİT

Haber istihbarat: Whatsapp:0535 735 91 64 

www.mudurnuhaber.com

 

 

 

12 aileye süt üreticiliği için 130 bin tl hibe

Düzce’de 12 aileye süt üreticiliği için 130 bin TL’si hibe 650 bin TL destek kredisi verildi…

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı ORKÖY kapsamında süt sığırcılığı alanlarında gelirlerini artıcı 130 bin TL’si hibe olmak üzere toplam 650 bin TL destek kredisi verdiklerini belirtti.

Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi hayvancılık desteklerinin faizsiz olduğunu vurgulayan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Düzce ilinde 2022 yılında 3 orman köyünde 12 aileye 2 baş süt sığırcılığı projesi kapsamında 130 bin TL’si hibe olmak üzere 650 bin TL kredi desteği verdiklerini ifade etti.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ferdi desteklerle orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmenin, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmanın ve istihdam oluşturarak gelir elde etmelerinin amaçladığını dile getirdi.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ORKÖY kapsamında 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti.

www.mudurnuhaber.com

DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile yem karma ve dağıtma makinesi alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50’si oranında destek verecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek.

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında, birliğe üyelik şartı aranmayacak.

Başvuru Yeri, İstenecek Belgeler ve Zamanı

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. İstenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberinde belirtilecek.

Aynı konudaki yatırımlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları değerlendirilmeyecek.

Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verecek.

Yatırım Konuları ve Hibe Oranları

Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50’si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50’si oranında hibe desteği sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.

Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek ve il müdürlüklerine bildirilecek.

Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Destekten, Projesi Onaylanan ve Yatırımını Tamamlayanlar Yararlanacak

Konuya ilişkin karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve burada belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak.

Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden faydalanabilecek.

Hibe, kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaatı, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsayacak.

Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve aynı takvim yılı içinde tamamlanacak. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının kasım ayının son iş günü olacak.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve bunlar hibe desteğinden yararlandırılmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Ödemeler, banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama için bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

www.mudurnuhaber.com

TARIMSAL YATIRIMLARA %50 HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasını kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24); 21 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hibe desteğine başvurular 07/12/2020 tarihinde başlamış olup, yararlanmak isteyen yatırımcıların 90 (doksan) gün içerisinde Bakanlığımızın resmi internet adresi olan www.tarimorman.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yatırım Konuları:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu),
 • Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri (Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere)
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar (Deniz ve İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
 1. Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
 2. Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
 3. Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
 4. Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
 5. Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
 6. Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
 7. Kanatlı Kesimhane Yatırımları

  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tarımsal konularda yeni tesis, tamamlanma, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların “www.tarimorman.gov.tr” adresinde yayımlanmış olan Uygulama rehberi, satın alma rehberi ve eklerine uygun olarak hazırlayacakları projelerin veri girişlerini 06/03/2021 Cumartesi günü sonuna kadar www.tarimorman.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca gerçekleştirdikleri başvurunun tamamlanması için, başvuru tarihi bitiminden sonraki 5 (beş) iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili il müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye uygun bulunan proje sahibi şirket, tarımsal amaçlı kooperatifler ile birliklere ve gerçek kişilere, yatırım konularına göre 125 Bin TL’den 1 Milyon 500 Bin TL’ye kadar karşılıksız hibe desteği verilecektir.

www.mudurnuhaber.com

KKYDP 13. Etap Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

KKYDP 13. Etap Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı  22.08.2019 da

​Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 13.Etap bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Mudurnu ilçemizde  22 Ağustos Perşembe günü Mudurnu Belediye Düğün salonunda  yapılacak.

 

Saat 10.00 da başlayacak olan toplantıda  KKYDP 13. Etap hibe programında Çiftçilere hangi konularda hibelerin  verilmesi için yapılması gerekenler ve çizilecek yol haritası hakkında yetkililer tarafından bilgi verilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri    13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi  bilgilendirme ve tanıtım toplantısında Tarım makinaları ,bina tadilatları, alet  ve ekipman   hibeleri konusunda bilgi verilecek.

www.mudurnuhaber.com

Orman Köylüsüne Kredi ve Hibe Desteği

Orman Köylüsüne Kredi ve Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2019 yılında orman köylüsüne toplam 186 milyon TL kredi ve hibe desteği sağlayacak. Bu bütçe ile 10 bin 500 orman köylüsü aile desteklenecek. Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik amaçlı projelerine, uygun şartlarla verilecek kredilerin yüzde 20’si hibe olacak.

Orman yatırımı yapana teşvik

Hayvancılık, arıcılık ve sosyal amaçlı projelerde faizsiz kredi verilirken, diğer projelerde ise Ziraat Bankası’nm tarımsal kredilere uyguladığı faizin yedide biri oranında kredi faizi uygulanacak. Buna göre yıllık faiz oranı vade süresi 1-4 yıl olan krediler için yüzde 1.4286, vade süresi dört yılın üzerinde olanlar için yüzde 1.5714 olarak işletilecek. Orman köylüsü proje hazırlamayla uğraşmayacak. OGM, tip projelerle orman köylüsüne katkıda bulunacak. 2019 yılında hayvancılık desteklemelerine öncelik verilecek.

DESTEĞİN YÜZDE 20’Sİ HİBE

2018 yılsonu TÜIK verilerine göre, Türkiye’de 22 bin 847 orman köyü/mahallesinde 6.8 milyon kişi yaşıyor. OGM Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY), orman köylüsünü desteklemek amacıyla “ferdi kredi desteği” ile “kooperatif kredi desteği” veriyor. Sosyal ve ekonomik amaçlı ferdi kredi için muhtar veya şahısların, köyün bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü’ne talep ettiği kredi türünü belirten bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşletme Müdürlüğü, ormancılık faaliyetlerinin yoğun, orman-halk ilişkilerinin problemli olduğu köyleri öncelikli olarak destekleme programına alıyor. Ferdi desteklemelerden orman köylüleri, kredi tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle o köyde ikamet edenler, icralık durumda olmayanlar ile şehit ve gazilerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor. Genel Müdürlük her yıl sene başında proje toplamının belli oranında hibe desteğinde bulunuyor. 2019 yılı için hibe oranı ise yüzde 20.

Orman yatırımı yapana teşvik

FAİZSİZ KREDİLER

Sosyal maksatlı ferdi krediler, orman köylüsünün hayat kalitesinin iyileştirilmesini, odunun yakıt maddesi olarak kullanımının azaltılmasını, ormanlara olan baskının azaltılmasını hedefliyor. Sosyal maksatlı krediler faizsiz olup, vade süreleri proje türlerine göre 3-7 yıl arasında değişiyor. Sosyal maksatlı krediler kapsamında dam ör-tülüğü malzemeleri, kat kalorifer sistemi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, dış cephe mantolama projelerine destek veriliyor.

Ekonomik amaçlı kredilerle ise orman köylüsünün gelir getirici projelerle refah seviyesinin yükseltilmesi, ormanların korunması, ormanlar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Ekonomik maksatlı desteklemeler çerçevesinde hayvancılık ve fenni arıcılık kredileri faizsiz, diğer krediler ise faizli olarak veriliyor, istatistiklere göre uygulanan ORKÖY projelerinin sadece yüzde l’lik kısmını faizli krediler oluşturuyor. Ekonomik maksatlı krediler çerçevesinde süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu, fenni arıcılık, kültür mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, ev hanımları için mikro kredi, seracılık, bağcılık ve meyvecilik gibi projeler destekleniyor. Bu arada ORKÖY destekleri tip projeler şeklinde uygulanmakta olup, orman köylüsünün talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Kooperatif kredi desteği, Kooperatifler Kanunu’na göre orman köylerinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatiflerine, orman köylüsünün ürünlerinin değerlendirilmesi, birlikte iş yapabilme kapasitesinin artırılması ve ortakların gelir seviyesinin yükseltilmesi maksadıyla veriliyor. Faizli kooperatif kredi desteğinde vade süreleri proje türlerine göre 3-8 yıl arasında değişiyor. OGM, 2018 yılında Mersin’de ormancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere iki tarımsal kalkınma kooperatifine iş makinesi desteği, Bursa’da bir mandıraya yönelik modernizasyon kredisi desteği kullandırmıştı.

Orman Köylüsüne Hayvancılık Destekleri

DESTEK BÜTÇESİ 186 MİLYON TL

ORKÖY kapsamında OGM’nin 2019 yılı destek bütçesi 186 milyon TL olacak. Bu desteğin 37 milyon 152 bin TL’si hibe, 148 milyon 864 bin TL’si kredi desteği olarak kullandırılacak. Bu bütçe ile 10 bin 500 orman köylüsü ailenin desteklenmesi hedefleniyor. OGM, ORKÖY destekleri kapsamında 2017 yılında 10 bin 303 aileye, 158.6 milyon TL ve yedi kooperatif projesine 2.5 milyon TL olmak üzere toplam 161.1 milyon TL’lik destek sağlandı. 2018 yılında ise 8 bin 519 aileye 157 milyon TL kredi ve hibe desteği kullandırıldı. (31.8 milyon TL’si hibe, 125.2 milyon TL’si kredi.) Geçen yıl kooperatif kredi desteği çerçevesinde üç kooperatif projesine verilen 1.6 milyon TL destekle birlikte geçen yıl toplam 158.6 milyon TL destek kullandırılmıştı. 2018’de ekonomik amaçlı kredilerle 25 bin adam/ay istihdam sağlanmıştı. Ekonomik proje kredilerinin yıllık katkısı 93 milyon TL olarak hesaplanırken projeler tamamlandığında sağlanacak toplam katkının 541.6 milyon TL olması bekleniyor.

OGM Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Başkan, ORKÖY destekleriyle sosyoekonomik projeleri desteklemek suretiyle orman köylüsünün hayat kalitesini ve gelir seviyesini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, böylece ormanlar üzerindeki baskıyı azaltarak sürdürülebilir yönetimi sağlamanın, ayrıca istihdama katkı sunarak köyden kente göçü önlemenin amaçlandığını vurguladı.

YAKACAKTAN YÜZDE 50 TASARRUF

OGM’nin ferdi projeler için 2019 yılında destek vereceği projeler ve kredi üst limitleri şöyle. 2019’da orman köylüsünün pencere değişimi dahil 100 metrekarelik dış cephe mantolama projelerine 2 bin 650 TL’si hibe olmak üzere 13 bin 250 TL’ye kadar destek kredisi verilecek. Projeyle orman köylüsünün yakacaktan yüzde 50 tasarruf yapması sağlanacak. Sıva, boya malzemesi ve işçiliği kapsayan kredi desteğinin geri ödemeleri yılda bir defa olmak üzere beş taksitte gerçekleştirilecek. 2018’de orman köylüsüne dış cephe mantolama projelerinde 2 bin 300 TL’si hibe olmak üzere 11 bin 500 TL’ye kadar kredi desteği kullandırılmıştı.

2019’da orman köylüsü, 150 metrekare kapasiteli dam örtülüğü projesi için 750 TL’si hibe olmak üzere 3 bin 750 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Galvaniz saç destek kapsammda olacak. Kredilerin geri ödemeleri yılda bir olmak üzere beş taksite yapılacak. Geçen yıl bu projelerde hibe üst limiti 600 TL, kredi üst limiti 3 bin TL düzeyindeydi.

Orman Köylüsüne Kredi ve Hibe Destekleri

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA DESTEĞİ

Katı yakıtlı kalorifer sistemi projesi çerçevesinde orman köylüsüne 2019’da kullandırılacak kredinin üst limiti 6 bin 250 TL olacak. Kredinin yüzde 20’si (bin 250 TL) hibe olarak kullandırılacak. Kalorifer sobası, panel radyatör, boru ve bağlantı elemanları destek kapsammda yer alacak. Kredinin geri ödemeleri yılda bir defa olmak üzere toplam beş taksit şeklinde ödenecek. 2018’de bu projeler çerçevesinde bin 100 TL’si hibe olmak üzere 5 bin 500 TL destek kullandırılmıştı.

Orman köylüsü, 2-3 kolektörlü güneş enerji ile su ısıtma sistemi projesinde 2019 yılında 2 bin 200 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Bunun 440 TL’si hibe olacak. Kredi desteğinin geri ödemeleri, yılda bir defa olmak üzere üç taksitte yapılacak. Depo, kolektör, boru ve bağlantı elemanları, montaj malzemeleri destek kapsamında olacak. 2018’de 380 TL’si hibe olmak üzere toplam bin 900 TL kredi desteği verilmişti. Sosyal amaçlı projelerin desteklenmesiyle yılda 15 bin 512 ster yakacak odunundan tasarruf sağlanarak, bu orman ürünlerinin sektörde yonga levha, lif levha olarak kullanılmasının önünün açılması hedefleniyor.

BESİ SIĞIRCILIĞINA 36 BİN TL

ORKÖY kapsamında desteklenen ekonomik projelerde ise hayvancılık ve fenni arıcılık kredileri faizsiz oluyor. 2019’da iki baş kapasiteli süt sığırcılığı projelerinde faizsiz 32 bin TL kredi kullandırılacak. Bunun 6 bin 400 TL’si hibe olacak. Söz konu-r su kredi bir yıl ödemesiz dönemin ardından yılda bir defa olmak üzere beş taksit şeklinde geri ödenecek. 2018’de süt besiciliği projelerinde kredi üst limiti 28 bin 500 TL olarak uygulanıyordu.

  MEB İle Microsoft Türkiye’den İş Birliği Projesi

10 baş kapasiteli besi sığırcılığı projesinde 36 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bunun 7 bin 200 TL’si hibe olacak. Kredilerin geri ödemesi, yılda bir defa olmak üzere beş taksit şeklinde yapılacak. Süt ve besi sığırcılığı projelerinde ahır tadilatı, hayvan bedeli, yem bedeli destek kapsamında olacak. 2018 yılında besi sığırcılığı projelerinde orman köylüsüne proje başına 6 bin 600 TL’si hibe olmak üzere 33 bin TL’ye kadar kredi kullandırılmıştı.

Üç baş kapasiteli manda yetiştiriciliği projesi için 2019’da 6 bin 800 TL’si hibe olmak üzere toplam 34 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Kredi ödemeleri bir yıl ödemesiz dönemin ardından, yılda bir defa olmak üzere beş taksitte ödenecek. Hayvan bedeli, yem bedeli destek kapsamında yer alacak. 2018 yılında 31 bin 500 TL’ye kadar üst limitle kredi kullandırılmıştı. Hibe üst sınırı 6 bin 300 TL’ydi.

BESİ VE SÜT KOYUNCULUĞU

30’u koyun, biri keçi olmak üzere 31 baş kapasiteli süt koyunculuğu projesi için 2019’da 33 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bunun 6 bin 600 TL’si hibe olacak. Kredi ödemeleri bir yıl ödemesiz dönemin ardından yılda bir defa olmak üzere toplam beş taksit şeklinde yapılacak. 2018’de süt koyunculuğu projelerine 6 bin 100 TL’si hibe olmak üzere 30 bin 500 TL’ye kadar kredi kullandırılmıştı.

50 baş kapasiteli besi koyunculuğu projesi çerçevesinde 2019’da 35 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Hibe tutarı 7 bin TL’ye kadar çıkacak. Ödemeler yılda bir olmak üzere beş taksitte yapılacak. Bu projelerde, 2018’de 6 bin 400 TL’si hibe olmak üzere kredi üst limiti 32 bin TL olarak uygulanıyordu. Bu arada süt ve besi koyunculuğu çerçevesinde ağıl tadilatı, hayvan bedeli ve yem bedeli desteklenecek.

30 kovan kapasiteli fenni arıcılık projesi için 2019’da 17 bin TL’ye kadar  faizsiz kredi kullandırılacak. Bunun 3 bin 400 TL’si hibe olacak. Arı, kovan bedeli ve arıcılık malzemeleri destek kapsamında olacak. Destek yılda bir defa olmak üzere dört taksit şeklinde ödenecek. 2018’de bu destek kapsamında kredi üst limiti 15 bin TL, hibe üst limiti ise 3 bin TL düzeyindeydi.

ORKÖY destekleri kapsamında, seracılık (plastik) projelerine de destek veriliyor. 500 metrekare kapasiteli plastik sera projesinde 27 bin TL’ye kadar, bin metrekare kapasiteli projelerde 37 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Hibe tutarları ise sırasıyla 5 bin 400 TL, 7 bin 400 TL olacak. Yıllık yüzde 1.5714 faizli destek kredilerinin, geri ödemeleri yılda bir taksit olmak üzere beş taksit şeklinde yapılacak. Konstrüksiyon malzemesi, plastik örtü malzemesi, damlama sulama sistemi, fide ve gübre bedeli destek kapsamında olacak.

EV HANIMLARINA MİKRO KREDİ

OGM, ev hanımlarına mikro kredi desteği de veriyor. 2019’da 7 bin TL’ye kadar mikro kredi kullandırılacak. Bunun bin 400 TL’si hibe olarak verilecek. Krediler, yıllık yüzde 1.4286 faiz oranıyla, yılda bir defa olmak üzere üç taksit şeklinde geri ödenecek. Ev hanımlarına yönelik gelir getirici faaliyetler için girdi bedeli destek kapsamında olacak. 2018’de mikro kredi üst limiti 6 bin TL, hibe üst limiti ise bin 200 TL düzeyindeydi.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine hibe

OGM, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine de yıllık yüzde 1.5714 faizle destek veriyor. Beş dekara kadar lavanta yetiştiriciliğine üç yıl ödemesiz dönemin ardından yılda bir taksit olmak üzere toplam üç taksitte geri ödeme şartıyla 19 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bunun 3 bin 800 TL’si hibe olabilecek. Toprak işleme, damlama sulama, fide bedeli, çit bedeli ve gübre bedeli destek kapsamında olacak. İki dekara kadar mavi yemiş yetiştiriciliğine 3 bin 800 TL’si hibe olmak üzere 19 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Kredi geri ödemeleri dört yıl ödemesiz dönemin ardından yılda bir olmak üzere üç taksitte yapılacak. Demir çit direği, toprak işleme, damlama sulama, fide bedeli, çit direği ve gübre bedeli destek kapsamında olacak. 2019’da beş dekara kadar kekik yetiştiriciliğine iki yıl ödemesiz, yılda bir defa olmak üzere üç taksitle 11 bin TL’ye kadar, beş dekar alanda adaçayına iki yıl ödemesiz, yılda bir defa olmak üzere üç taksitte 12 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. 2018 yılında kekikte kredi üst limiti 9 bin TL, adaçayında 10 bin TL düzeyinde idi. Kırsal alanda daha çok yaşlı nüfusun ağırlıkta olması nedeniyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine kredi talebi sınırlı kalıyor. En çok ilgiyi lavanta ve mavi yemiş alırken, adaçayı, kekik gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki için başvuru yapılmıyor.

“5 bin köye, 5 bin orman”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 275 bin hektar alanda çalışma yapılarak 260 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Bu fidanların çoğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve ağaçlandırma yaparak yenileme (suni tensil] çalışmalarında kullanıldı. 2019 yılında ise yaklaşık olarak 125 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılması planlandı.

Bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması çerçevesinde Türkiye genelinde son 16 yılda (2003-2018) 5.2 milyon hektar alanda çalışma yapılarak 4 milyar 200 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak sedir, kızılçam, karaçam kayın ve sarıçam ağaç türleri kullanıldı.

Ağaçlandırma çalışmaları Elazığ, Malatya, Kayseri, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Sivas illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılıyor. “5000 Bin Köye 5000 Orman” projesi kapsamında dikilen ağaçlar yetişkin hale geldiği zaman orman köylüsüne getirisi 8 milyar TL i olacak.

Kültür mantarcılığına 5 bin TL hibe

Yıllık 13 bin 80 kilogram kapasiteli kültür mantarcılığı projesine yıilık yüzde 1.5714 faizle 25 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bunun 5 bin TL’ye kadar kısmı hibe olacak. Destek kapsamında inşaat tadilatı, kompost ve gübre bedeli, alet ve ekipman bedeli, havalandırma ve sulama ekipmanı da yer alacak. Kredi geri ödemeleri yılda bir olmak üzere beş taksit şeklinde yapılacak. Kültür mantarcılığı projeleri için 2018’de 4 bin 600 TL’si hibe olmak üzere 23 bin TL kredi kullandırılmıştı.

Bağcılığa 18 bin tl’ye kadar kredi

Beş dekar kapasiteli bağcılık, yayla bağcıiiğı projelerinde yıllık yüzde 1.5714 faizle 18 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Bunun 3 bin 600 TL’si hibe olacak. Toprak işleme, damlama sulama, fidan bedeli, kafes tel bedeli ve gübre bedeli destek kapsamında olacak. Dört yıl ödemesiz dönemin ardında, krediler yılda bir olmak üzere üç taksitle geri ödenecek. Geçen yıl bu projeler için, proje başına 3 bin 200 TL’si hibe olmak üzere 16 bin TL destek kullandırılmıştı.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Kaynak: İş fikirleri

Genç Çiftçi listeleri bu gün açıklanıyor

Genç Çiftçi listeleri bu gün açıklanıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA  hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin bugün ilan edileceğini belirterek, “Bu  yıl 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon lira hibe vereceğiz” dedi.

Fakıbaba, genç çiftçi projelerine 30’ar bin lira  hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl  da devam edildiğini belirtti.

Genç çiftçi proje başvurularının, illerde vali veya vali yardımcısı  başkanlığında kurulan “İl Proje Değerlendirme Komisyonları” tarafından  sonuçlandırıldığını ifade eden Fakıbaba, yarından başlamak üzere 23-29 Mayıs  2018 tarihlerinde asil listelerin ilan edileceğini bildirdi. Fakıbaba, “Proje uygulamaya hak  kazanan genç çiftçiler, 30 Mayıs-5 Haziran 2018 tarihlerinde sözleşmelerini  imzalayacak. İş yapımı için ise 6 Haziran 2018’den itibaren başlanacak” dedi.

 

www.mudurnuhaber.com

Genç Çiftçi Hibe Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Genç Çiftçi Hibe Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Genç Çiftçi Hibe 2018 başvuruları 2 Nisan tarihinde başladı.

Genç Çiftçi Hibe başvuruları başladı. 2 Nisan tarihinde başlayan genç çiftçi projesine başvuru şartları neler? Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM’e yapılacak olan başvurular 2017 yılında da alınmıştı. 2018 genç çitçi projesine devam edilecek. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın verdiği sürpriz açıklama ile genç çiftçilere 30 Bin TL’ye kadar devlet desteği verileceği açıklandı.

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Genç çiftçi projesi 2018 başvuruları 2 Nisan itibari ile TİGEM’e alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. gencciftci.tarim.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapılacak. Adayların istenilen belgeleri hazırlayıp, bulundukları ilde ya da ilçede tarım müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Neler?

Kırsal kalkınma desteği kapsamında genç çiftçilere verilecek olan destek için adayların bazı şartlara uygun olmaları istenilmektedir. Başvuru yapacak olan adaylar; T.C. vatandaşı olmaları, En az 18 yaşını doldurmuş olmaları, En fazla ise 41 yaşından gün almamış olmamaları istenilmektedir. Eğitim şartlarında adayların okur-yazar olmaları istenilmektedir. Ayrıca başvuru yapacak olanların ücretli çalışmış olmamaları herhangi bir örgün eğitim veren okullarda eğitimine devam ediyor olmamaları, vergi mükellefi olmamaları, askerlik görevine devam ediyor olmamaları, herhangi bir cezadan dolayı cezai hükümlülüğünün devam ediyor olmaması ve denetimli serbestliğinin devam ediyor olmaması gerekiyor.

Kaynak: TARIMDANHABER

www.mudurnuhaber.com

Kurduğu kültür mantarı tesisiyle köylüye örnek oldu

Kurduğu kültür mantarı tesisiyle köylüye örnek oldu

Burdurlu Mustafa Külür, 10 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 15 bin liralık krediyle kurduğu kültür mantarı tesisiyle köylüye örnek oldu ve kentten köye göçün önünü açtı.

Burdurlu Mustafa Külür, 10 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 15 bin liralık krediyle kurduğu kültür mantarı tesisini geliştirerek örnek olduğu köyünde, köy halkını bu işe yönlendirerek tersine göçü teşvik etti.

Burdur’un Altınyayla ilçesindeki Çatak köyü halkının neredeyse tamamı, Mustafa Külür sayesinde kültür mantarını gelir kapısı yaptı. Köylüler bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama 1800 ton mantar üretiyor.

Samsun, Muğla, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illere gönderilen ve kilosu tüccara 4 liraya satılan kültür mantarı, 585 nüfuslu köyde vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Köylüsünü kültür mantarıyla tanıştıran, tanıştırmakla kalmayıp yediden yetmişe herkesi mantar üreticisi haline getiren 39 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Külür yaptığı açıklamada, mantar yetiştirmeyi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde öğrendiğini söyledi.

Altınyayla Kaymakamlığının desteğiyle 2008’de köyünde iki üretim odası kurarak mantar üretmeye başladığını anlatan Külür, oda başı 15 bin lira, faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz kredi ile işini büyüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Burada bir tesis kurdum, bunda devletimizin desteği büyüktür. Kültür mantarı üreticiliğini köyümde başlattım, tüm köylüye öğrettim. Hepimizin geçim kaynağı artık mantar oldu. Şu anda kültür mantarını hem üretiyorum hem de diğer üretici arkadaşlardan alıp pazarlamasını yapıyorum. Köyümüzde başlayan mantar üretimi, kısa sürede Altınyayla ilçe merkezi ve ilçenin diğer üç köyü Asmabağ, Kızılyaka ve Çörten’de de yaygınlaştı.”

“Ürettiğimiz mantar kalite olarak da Türkiye’nin en iyilerinden”
Antalya Korkuteli’nden sonra kültür mantarını en çok üretebilen ikinci büyük ilçe olduklarına işaret eden Külür, “Ürettiğimiz mantar kalite olarak da Türkiye’nin en iyilerinden.” dedi.

Arkadaşlarının ilk başladıkları güne göre daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Külür, “Giderlere rağmen şu anda iyi bir getirisi var. Her odadan, hastalığa yakalanmadan, normal şartlarda yüzde 26 ile yüzde 30 arasında verim alıyoruz. 10 ton hammadde koyduğumuzda her odadan yaklaşık 3 bin kilogram mantar alabiliyoruz. Şu anki durumda kültür mantarının üreticiden tüccara çıkış fiyatları 4 lira ile 4 lira 20 kuruş arasında değişiyor. Her hasatta normal şartlarda giderler de eklendiği zaman yaklaşık 2 bin lira ile 3 bin lira arasında oda başına bir getirisi var.” diye konuştu.

Mantar ile tersine göçü başardılar
Kendi tesisinde 12 işçinin çalıştığı dile getiren Külür, 15 oda ile üretim yaptığını belirterek, göç veren bir köy iken artık gidenlerin neredeyse tamamının geri dönüp köyde mantar işi yapmaya başladığını anlattı.

Zaman içinde ilçe genelinde 700 civarında üretim odası oluştuğunu ifade eden Külür, şöyle devam etti:

“Bu mantar üretim odalarından işçiler, nakliyeciler, petrolcüler, fırıncılar, berberler gibi doğrudan veya dolaylı birçok iş kolu faydalanıyor. Mantar köyümüz ve ilçemiz için büyük bir gelir kaynağı durumunda. Kurumsal marketlere, pazarlara gönül rahatlığıyla mantarımızı gönderiyoruz. İlaç kalıntısız, mümkün olduğunca doğal bir şekilde insanlarımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Yaklaşık 800 bin lira gibi bir para üç aylık zaman diliminde Altınyayla’da, eski adıyla Dimril çukurunda hareket ediyor. Bu da hem Türkiye ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Mantar sayesinde insanımızın yaşam standartları yükseldi, refah düzeyleri arttı. Yıllık düşündüğümüz zaman ise ilçe genelinde yaklaşık 3,2 milyon lira gibi bir sıcak para burada dolaşımda. Göç edenlerin neredeyse tamamı mantar sayesinde geri dönü.”

Külür’den esinlenerek mantar üreticisi olan kuzeni Bekir Külür ise yılın dört mevsimi üretim yaptıklarını söyledi. Külür, “Bizim geçim kaynağımız mantarcılık. 15 tonluk 3 üretim odamız var, geçim kaynağımız sadece mantar. Ailecek çalışıyoruz, iş yoğun olduğu zamanlarda komşulardan yardım alıyoruz.” dedi.

Çatak köyü muhtarı Necati Külür, akrabası Mustafa Külür ile başlayan sürecin zaman içinde yaygınlaşarak köyün tamamının geçim kaynağı olduğu dile getirdi.

21 yaşındaki mantar üreticisi İbrahim Türer de ailesinin tüm fertleriyle bu işi yaptıklarını ifade etti. Mantarın yoğun olduğu zamanlarda hasat için komşularından ve akrabalarından yardım istediklerini belirten Türer, “Köyümüzün neredeyse hepsi kültür mantarcılık işiyle uğraşıyor. Kazancımız iyi. Ailem ve ben bu işle uğraşıyorum. Yıllık ortalama 12 ton mantar elde ediyorum. Kilosunu 4 liradan tüccara satıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Çiftlik Dergisi

www.mudurnuhaber.com

 

300 koyun projesi’nde başvurular başladı

‘300 koyun projesi’nde başvurular başladı, kriterler ne?

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve büyük ses getiren ‘Köyüne geri dönene 300 damızlık koyun’ projesinde ilk adım atıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Başvuruların yapıldığı TİGEM’in internet sitesi ise yoğunluktan dolayı kilitlendi.

TİGEM‘den elde edilen bilgilere göre, koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

300 BAŞA KADAR SATIŞ YAPILACAK
TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM’in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.

HAYVANLARIN SİGORTASI ÜCRETSİZ OLACAK
Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.

 

https://300koyun.tigem.gov.tr/Logon

Kaynak: A HABER

www.mudurnuhaber.com

 

Tarım Bakanı Bolu’ya geldi

Tarım Bakanı Bolu’ya geldi

Bolu Belediyesi’nin Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar dağıtımı töreni için Bolu’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Bilgisayar dağıtım töreni öncesi Bolu Valiliğine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ve Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat tarafından Valilik önünde karşılandı. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba daha sonra Vali Baruş ve beraberindekiler ile birlikte valilik makamına geçtiler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaretine Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ile Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,  AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ilçe Belediye Başkanları ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

VALİ BARUŞ DESTEKLERİ İÇİN TARIM BAKANI FAKIBABA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Bolu Valiliği ziyaretinde bir basın toplantısı da düzenlendi. Basın toplantısında öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Bolu’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu: “Sayın Bakanım ilimizi teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bolu Türkiye’de ve dünyada doğal güzellikleriyle meşhur bir ilimizdir.  Bolu aynı zamanda ekonomisi bakımından da dengeli giden bir ildir.  Çevreyle tarımı, sanayiyi ve turizmi dengeli götüren bir şehirdir. Tarım sektörü bakımından ülkemizde en fazla beyaz et sektöründe ön plana çıkmış bir durumdadır. Şu anda beyaz et sektöründe Türkiye’nin % 25 ila % 30’u arasındaki yıllara göre değişen değerlerle ihtiyacını Bolu karşılıyor. Faal olan yaklaşık 2 bin kümesimiz  ve 460 civarında da atıl olan kümesimiz var. Bu atıl kümeslerimizin ekonomiye kazandırılması üzerinde durduğumuz bir konu. Özellikle önceden yapılmış kümeslerin modernizasyonu konusunda çiftçilerimizin dilekleri var. Tarımsal üretim anlamında da son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor ilimizde. Şu anda 118 bin hektar toplam tarım arazimiz var ve bunun % 30’lar civarı sulanabiliyor. Tekke Barajı ve Seben Sulama Projesiyle birlikte sulanabilir arazi büyüklüğümüzü de % 90 seviyelerine çıkaracağız. Dolayısıyla bitkisel üretim anlamında çiftçimizin problemi kalmayacak. Ayrıca 4 ilçemizi ilgilendiren arazi toplulaştırma projemiz var. Bununla entegrasyon halinde gittiğimiz taktirde Tekke Barajı ile tarımsal üretim anlamın önemli bir potansiyele kavuşmuş olacağız. Sayın Bakanımıza ilimize vermiş olduğum desteklerden, çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum”

“BOLU GERÇEKTEN GIPTA EDİLEN BİR İL”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ise Bolu’nun gerçekten çok güzel bir il olduğunu söyleyerek, “Bolu’da bulunmaktan mutluyum. Bolu gerçekten ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi. Kendine yeten bir il. Tarımıyla, hayvancılığıyla, üretimiyle, endüstrisiyle gerçekten gıpta edilen bir şehir ve burada emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize ve yerel yönetimde olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Huzur şehri Bolu. Burada olmak, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Kanatlı sektörünün 3’te birini Türkiye’ye veren ve ihracatta önemli bir paya sahip olan bir şehir Bolu. Bugün hükümetimizin açıkladığı ve Resmi Gazetede yayınlanan çiftçimize üretimcimize büyük destekler var. Yaptığımız işlerin semeresini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Göreceksiniz ki kısa zamanda hükümetimizin vermiş olduğu desteklere Bakanlığımız olarak, bize bağlı olan kuruluşlarla birlikte üreticilerimize sahip çıktığımızda gerçekten Milli Tarım Politikasını yürekten geliştireceğine inanan kardeşlerinizden biriyim. Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır, milli bir olaydır ve mutlaka kendimize yeteceğiz ve aşacağız. Aştıklarımızı da ihraç edeceğiz. Bu konuda hiçbir şüphem yok” şeklinde konuştu. Bakan Fakıbaba daha sonda basın mensuplarının sorularını cevapladı.  Basın toplantısının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ziyaretleri anısına Bolu’nun ve tüm Türk Dünyasının simgelerinden Köroğlu’nun tablosunu hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Fakıbaba, Ak Parti İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesini ziyaret etti. Ardından da Bolu Belediyesi’nin Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar dağıtımı törenine katıldı. Törenden sonra Bolu dağında öğle yemeğini yiyen Fakıbaba, İstanbul’daki programa katılmak için yola çıktı.

 

KAYNAK: Bolu Gündem

www.mudurnuhaber.com

 

Genç Çiftçi Ek Listeler yayınlandı

Genç Çiftçi Ek Listeler yayınlandı

Tarım Bakanlığınca uygulamaya konulan Genç Çiftçi Hibe Desteklemesi Projesinden yararlanmaya hak kazanan kişiler   Bolu il Müdürlüğü sitesinde yayınlandı.

Mudurnu ilçesinden  Akyokuş köyünden Fatma ALKAN  Genç Çiftçi Hibe programından  Küçükbaş Hayvancılık  yapmak için 30 bin tl hibe krediye hak kazandı.

www.mudurnuhaber.com

HİBE DESTEK’TEN BOLU NELERDEN FAYDALANABİLECEK

HİBE DESTEK TEN BOLU NELERDEN FAYDALANABİLECEK

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri̇ Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2020 sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi de bu kapsamda destek alacak.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar, ülke genelinde sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek. Kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılacak.

Yatırım süresi
Yatırım projeleri fiziki olarak 1 Ekim 2018’e kadar tamamlanacak. Fiziki olarak tamamlanamayan projeler, uygun görülmesi halinde kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesini tamamlayacak. Fiziki gerçekleşmeleri tamamlayan ancak yasal izinlerini alamayan yatırımlar içinse yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilecek.

Yüzde 50’lik hibe desteği
Hibeye esas proje tutarı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, gübre işlenmesi, yeni sera yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin yeni tesis başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu tutar, bu yatırımlara ilişkin kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye ilişkin başvurularda 1 milyon 500 bin lira, yatırımı tamamlama amaçlı başvurularda ise 1 milyon 750 bin lira üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yatırımlar için 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları, bilişim sistemleri gibi yatırım konularında ise bu tutar, 500 bin lira üst limitini geçemeyecek.

Hibeye esas proje tutarının alt limiti en az 30 bin lira olacak. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Söz konusu tutarın yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Kalan yüzde 50’sini ise başvuru sahipleri temin edecek.

Başvurular, “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapılacak.

www.mudurnuhaber.com

Genç Çiftçi Desteği’nde 5 Mayıs son gün

Genç Çiftçi Desteği’nde 5 Mayıs son gün

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, genç çiftçi projeleri desteği başvurularının, 5 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 Nisan’da başlayan kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki genç çiftçi projeleri desteği başvurularının, 5 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödemesinde bulunulacağını anımsattı.

Genç çiftçi desteğinin nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde uygulanacağını belirten Bayraktar, destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin ön başvurularını, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” üzerinden, kesin başvurularını da genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiğini aktardı.

Bayraktar, “Tebliğin yayımlandığı tarih olan 31 Mart 2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış genç çiftçilerimizden, kesin başvuru aşamasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, başvuru dilekçesi, proje tanıtım formu, taahhütname, diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi istenmektedir” ifadelerini kullandı.

www.mudurnuhaber.com

SULAMA SİSTEMİ KURULUMUNA YÜZDE ELLİ HİBE

SULAMA SİSTEMİ KURULUMUNA %50 HİBE!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemi kurulumuna vereceği %50 hibe desteği başvuruları başladı.

Destekleme kapsamında;
– Tarla içi damla sulama,
– Tarla içi yağmurlama sulama,
– Tarla içi mikro yağmurlama sulama,
– Güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulumunda ve Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alımına destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL’yi, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçmeyecek olup desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerimizin 14 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.

Bireysel sulama sistemleri desteklerinin uygulama rehberine http://www.tarim.gov.tr/…/Basincli-Sulama-Hibe-Desteklemesi…adresinden ulaşabilirsiniz.

www.mudurnuhaber.com