Sığır Tüberkülozu Nedir?

Sığır Tüberkülozu Nedir?

Hayvan sağlığının güvence altında olmadığı durumlarda, insan sağlığı ue sürdürülebilir gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Çünkü insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların birçoğunu hayvansal gıdalardan ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar oluşturur.

Tüberküloz

Tüberküloz özellikle hayvansal gıda arzında, gıda güvenilirliğini tehdit eden hastalıklardan biridir. Sığır Tüberkülozu, kronik ve bulaşıcı bir hastalık Sığır tüberkülozu, insanlarda da görülebilen zoonoz bir hastalıktır.

Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda kazeöz (peynirleşme) karakterde tuberküllerin oluşmasıyla belirlenen kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır.

 

Hayvanlarda tüberküloz etkenleri vücuda genellikle solunum ue sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir. Hayuanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ue beslenme koşulları, temiz haua ue egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayuan girişi, enfekte hayuanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşmasını ue yayılmasını kolaylaştırır.

  İNSANLARA BULAŞMASI

İnsanlara bulaşma genelde enfekte et ue sütün tüketilmesiyle gerçekleşir. i r M Gıda güvenilirliği açısından önemi Tüberkülozlu etlerin tüketilmesi insan sağlığını tehdit eder; ancak kesimhanelerde veteriner kontrolü altında hastalıklı etlerin gıda zincirine katılması mümkün değildir. Tüberküloz hastalığından korunmak için kesimhaneler dışında, veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınınız. Kırmızı eti çiğ veya az pişmiş olarak tüketmeyiniz. Isıl işlem görmemiş süt ve süt ürünlerini kullanmayınız.

Hastalıkla mücadele

Kesimhanede kesim sonrasında sığır tüberkülozu tespit edilmesi halinde hayvan sahiplerine tazminat ödenir. Sığır Tüberkülozu tespit edilen hayvanın bulunduğu işletmede mevcut tüm sığırlarda, tüberkülozunun varlığı yönünden hastalık taraması yapılır.

Sığır tüberkülozuyla mücadele kapsamında karantina, kesim ve imha tedbirleri uygulanır. Sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanın bulunduğu işletmede, sürüye ait altı haftalıktan büyük tüm hayvanlarda tüberkülin testi uygulanır. Pozitif sonuç veren sığırlar şarta tabi kesime sevk edilir.

Hayvan başına destekleme

Hem hayvan sağlığının korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla süt sığırı işletmelerinde bulunan sığırlar, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları açısından kontrol edilir. Hastalık tespit edilmeyen işletmeler sertifikalandırılarak, işletme sahiplerine hayvan başına “Hastalıktan Ari İşletme Destekleme” ödemesi yapılır.

www.mudurnuhaber.com