Mudurnu’nun Stratejik Derinliği…

Mudurnu’nun Stratejik Derinliği…

 “Stratejik Planlama” sözü Türkiye’nin her yerinde, herkesin dilinde. Bir stratejik planlamadır, tutturmuşuz gidiyoruz. “Stratejik Planlama” ticaret yaşamından, siyasi yaşama kadar, her birimizin değişmez sözcükleri arasında yer alıyor. Devlet yetkililerinin, belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin, işadamlarının, hatta lise öğrencilerinin bile dilinden düşmüyor.

Ne demek bu stratejik planlama, ne anlama geliyor, ne işe yarar?

Stratejik Planlama, yaygın olarak “Bir organizasyonun veya topluluğun, ne olduğunu neyi ve niçin yaptığını ortaya koyan temel eylem ve kararlarının üretildiği, amaçlı ve disipline edilmiş bir yaklaşımdır.” şeklinde tanımlanıyor.

Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Yani askeri bir terim aslında. Strateji “Bir milletin veya milletlerin savunmasında askeri, siyasi, ekonomik ve manevi güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı.” olarak tanımlanmış. 1831’de Clawewitc, “Harbi kazanmak için muharebeleri kullanma sanatıdır.” Şeklinde tarif ederken, Moltke, “Bir çare bulma, en zor şartlar altında icraatta bulunma sanatıdır.” tanımlamasını yapmış. Baufre ise, “Anlaşmazlıkların halli için, kuvvete başvuran iki hasmın, diyalektiğidir.” demiş.

Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “STRATEJİK DERİNLİK” adlı kitabından bir bölümüne özellikle dikkat çekmek istiyorum; Uluslar arası ilişkiler alanını da bünyesinde barındıran sosyal nitelikli çalışmalar temelde beş boyutludur: Tasvir (betimleme), açıklama, anlama, anlamlandırma ve yönlendirme. Aslında bütün bu süreci bir bütün içinde görmek gerekmektedir. Derinliğe sahip stratejik bir analiz yapabilmek için, aldatıcı görüntülerin tesiri altında kalınmaması gerekir. Analiz edilen stratejik parçalar sistematik bir bütün içinde yorumlanmalı ve bu bütünden tekrar anlamlı parçalara dönülebilmelidir.”

Stratejik Derinlik’ten bir paragraf daha; “Dinamik bir değişim süreci geçiren toplumların önünde temelde üç farklı psikolojiye dayanan üç alternatif vardır: Birincisi; statik bir tavrı benimseyerek uluslar arası yapının dinamizminin geçmesini beklemek ve bütün tanımlama ihtiyaçlarını uluslar arası sistemin istikrara kavuşmasına kadar ertelemektir. İkincisi; uluslar arası dinamizminin akışına kendini kaptırmaktır. Üçüncüsü; kendi dinamizmini uluslar arası dinamizmin potasında bir güç parametresi haline dönüştürebilme çabası içine girmektir.”

Burada yapılan değerlendirmelerden yola çıkarak Mudurnu Turizmi Stratejik Planlamasını düşünebiliriz. Bodrum turizm yapısını yatırımcılar ve Bodrumlular açısından analiz edebilecek düzeyde bilgi ve yaşanmışlığım var. Gazetecilik mesleğinin gereği sektörün her alanından bilgi alışverişim oluyor. Bodrum Turizmi büyük bir sıkıntı içinde. Nedeni yabancı yatırımcıların, vahşi kar beklentileri. Bu nedenle Bodrumlular ve Bodrum kültürü hiçe sayılarak yapılan yatırımlar, gün geçtikçe daha da vahşileşiyor. Yabancı yatırımcılara kucak açalım derken, yerel kültür yok olmaya doğru gidiyor. Bu durum Mudurnu ve Mudurnu turizm stratejik planlamasında her zaman örnek olarak başucunda durmalıdır.

Son 10 yılda bile Mudurnu’daki değişimin farkında mısınız?

Mudurnu’nun ve Mudurnu İş Dünyasının stratejik planlaması düşündüğümüzden çok daha derindir.

 

Saygılarımla,

Fatih Bozoğlu BODRUM  www.bodrumgundem.com

www.mudurnuhaber.com

                            www.tuanaevleri.com