İşsizlik Maaşı Almanın Koşulları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Almanın Koşulları Nelerdir?

İşte işsizlik maaşı konusunda bilinmesi gerekenler…

Devlet tarafından, işinden kendi isteği dışında ayrılan ya da haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesheden vatandaşlara, yeni iş bulana kadar destek olmak amacıyla maaş bağlanmaktadır. İşsizlik maaşı denilen bu ödemenin süresini çalışılmış olunan süre, miktarını ise çalışırken alınan maaş belirlemektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür;

1)Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,

2)Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışılmış olunması,

3)Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,

4)Sigortalı işsizin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması (Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir),

İŞSİZLİK MAAŞI NE SÜRE BOYUNCA ALINABİLİR?

Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;

–  600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,

–  900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün,

–  1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1015 lira, en yüksek 2030 lira oldu.

 

www.mudurnuhaber.com