İŞKUR’DAN ENGELLİLERE 36 BİN TL HİBE

İŞKUR’DAN ENGELLİLERE DESTEK

İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engellilere 36 bin lira para verecek. Bu paranın geri ödemesi de yok. Peki İŞKUR engelli parasını kimler nasıl alabilecek?

Projeler, İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yer alan “Başvuru Rehberi”nde yer

alan esaslara göre hazırlanacaktır. Proje hazırlayacak engellilerin kuracakları işin konusu ile

ilgili mesleki belgesi (diploma, sertifika vb.) veya giriĢimcilik eğitim sertifikası olması

gerekiyor. Ayrıca engellilerin kurulacak işin olduğu il sınırları içinde ikamet etmeleri Şarttır.

Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup,

engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen

engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler

desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Destek verilecek alanlar nelerdir?

Kurulacak işyerine aşağıdaki destekler verilecektir:

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,

ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.

İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme

giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık

toplamda en fazla 4.000 TL.

Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak

üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf

malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Destek verilen proje kapsamında kurulan iĢletmenin kuruluĢ tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili

olarak faaliyetine devam etmesi Ģart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluĢ desteği olarak

yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi

Hazırlanacak projelerin, 28 Haziran 2015 tarihi akşamına kadar bütün illerde

bulunan Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle birlikte

elden veya posta ile teslim edilmelidir.

81 ilde bulunan Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerinden veya 444

75 87 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

 EN AZ %40 ORANINDA ENGELİ OLANLAR

İŞKUR tarafından engelliçalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli kişilere toplam 36 bin lira hibe verilecek.

www.mudurnuhaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir