Göynük’te Ehl-i Beyt Paneli

Göynük’te Ehl-i Beyt  Paneli

Yeni Mesaj gazetesinin organize ettiği “İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt” konulu paneller serisinin bir ayağı da Bolu’nun Göynük ilçesinde gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen paneller halkımızın yoğun ilgisi ve iştirakiyle gerçekleşiyor. Konferanslara olan ilgi, konusu ve içeriği bakımından milletimizin tüm gerçekleri öğrenmeye olan ihtiyacını da göstermiş oluyor. Panele, Yeni Mesaj Gazetesi Yazarı Araştırmacı Ruhi Sarı, Hukukçu Yazar Av. Gökhan Avcı, Araştırmacı yazar iş adamı Ali Cengiz Taygan katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşının ardından, Yeni Mesaj Gazetesi Bolu İl temsilciliği adına açılış konuşmasını İsmail İnceayan yaptı,

İnceayan Göynüklülere Hitaben, Tüm Türkiye’de , İllerde, İlçelerde, Beldelerde, Köylerde, Mahallelerde  aynı günde 50’yi Aşkın yerde panellerin düzenlendiğini belirtti.

İnceayan, Bu günde  Dünyaya Yön veren lider, hayatını birlik ve beraberliğe adayan Prof. Dr. Haydar Baş beyin geçmişten günümüze kadar ömrü boyunca yaptığı çalışmalarının, yazmış olduğu 40’ı aşkın eserlerinin, kendisinin katılmış olduğu yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen ‘Milli Birlik ve Beraberlik Kurultayları’’ , ‘’Milli Ekonomi Modeli’, ‘’Milli Kahramanlarımız’’,’’Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt’’,gibi  tüm sempozyumlarda, geleceğe ışık tutan tespitlerinin ve görüşlerinin Milletimiz ve Ülkemiz açısından sonuçlarını, anlam ve önemini anlattı. Arz-ı mevut inancının BOP eksenli tüm faaliyetlerin, birlik beraberliğimizi, Toprak bütünlüğümüzü bozacak Ülkemiz üzerindeki hesapları, günümüzde ülkemiz ve orta doğuda yaşananlarla ilgili olarak kısa bir değerlendirme konuşması yaptıktan sonra  yapılan bu gün ki panellerle de İslam dünyasını kuşatan fitneleri birer birer deşifre edeceklerini dile getirdi. İnsanlığın kurtuluşu Nuh’un Gemisi olan Ehl-i Beyti tanımamıza ve doğru anlamamıza vesile olan Prof. Dr. Haydar Baş bey’e şükranlarını sundu.

Oturumu Suat Hayri Sapmaz Yönetti. Sapmaz, konuşmacıların öz geçmişlerini ayrı ayrı okuduktan sonra ilk konuşmacı olarak Araştırmacı yazar Mustafa Yağcı beyi kürsüye davet etti.

 

Ehl-i Beyt aşkı ve sevgisi bizleri Müslüman Yaptı.  Bizler Ehl-i Beytin nefesiyle İslamla şereflendik, müslüman olduk.

 

 

Arş. Yazar Mustafa Yağcı , Birliğimiz ve Beraberliğimiz için Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt konulu sunumunu yaparak. Ehl-i Beyt’i ayetler hadisler ışığında anlattı. Peygamberimiz ile birlikte Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den müteşekkil olduğunu ve Ehl-i Beyt’in Ahzap Suresi 33. ayetiyle tertemiz kıldığını dile getirdi. Her kim Ehl-i Beyt’in fertlerine söz söylerse ve onlara iftira atmaya kalkışırsa onların, bu ayetin hükmünü inkâr etmiş sayılacağını söyledi. “Kur’an’da Ehl-i Beyt hakkında onlarca ayet var. Kur’an’da geçen ve Tathir ayeti olarak bilinen “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler” (Ahzab, 33), Mevetted ayeti olarak bilinen, “De ki sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim ancak Ehl-i Beyt’imi sevmenizdir”(Şura, 23) ve Mübahale ayeti olarak bilinen, “Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle çekişip-tartışmalara girişirlerse deki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah’ın lanetini yalancıların üzerine kılalım” (Al-i İmran-61) ayeti ve daha onlarca ayette Yüce Allah Hz. Peygamberi ve Ehl-i Beyt’ini inananların ve inkârcıların önüne Kendisi ile insanlar arasında bir nişane ve ölçü olarak koymuştur” dedi.

Değerli kardeşlerim Anadolu’muza bakalım. Anadolu’yu kim Müslüman yaptı? Hacı Bektaşi Veli. Hacı Bektaşi Veli kim, Sarı Saltuk, Abdal Musa, Aslan Baba kim? Bunlar İmam Musa Kazım’ın torunları, İmam Ali’nin torunları, bunlar Anadolu’dan geliyorlar, Balkanlar’dan geliyorlar ve burada Laz, Çerkez, Türk, Kürt, Arap, Acem herkesi Müslüman yapıyorlar.

Ne diyoruz şimdi, yüzde 99 Müslüman Türkiye. Kim Müslüman yaptı? Hacı Bektaşi Veli, Ehl-i Beyt soyundan. Bu milleti İslam yaptı, adına Türk Milleti dedi ve dirlik kardeşlik içerisinde bu günlere getirildi.”

Peygamber efendimizin Müslüman tarifine uymayan, “gördüğü kötülüklere eliyle, diliyle engel olmayan; imanın en zayıfı olan kalbiyle buğzetme gereği dahi duymayan yığınların, Ehl-i Beyt’in diriltici nefesi ile dirilmesi gerekir diyen Yağcı, Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in Göynük halkına selamlarını ileterek konuşmasına son verdi.

 

 “Ey iman edenler Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirinin dostudur, kim onları dost edinirse onlardan olur” (Maide-51)

 

Fitneleri Kardeşlikle bozacağız

Av. Gökhan Avcı,Yahudi – Hristiyan entrikalarının, Ülkemiz üzerindeki uzantılarının Dini ve Tarihi Arka planında Ehl-i Beyt’e karşı bidat akımlar, Nakşibendilik konulu sunumunu belgelerle kaynakları ile tek tek ortaya koydu. Peygamber Efendimiz’in ölümünden yüzyıllar sonra ortaya çıkışından bahsederek; velayetin başının İmam Ali olduğunu ve İmam Ali’ye ulaşmayan hiçbir yolun hak olmadığını vurguladı. Nakşibendîliğin İslam tasavvufu gibi görünüp din dışı bid’atlara ön ayak olduğunu; İslam’da olmadığı halde sessiz zikri, kesintili silsileyi, Velayetin başı Hz. Ali olmasına rağmen Hz. Ebubekir’e dayandırdıklarını, icazeti nasp yoluyla değil de ya mezardan ya Hızır’dan aldıklarını iddia ederek bid’at akımlar türettiklerini izah etti. Konuşmalarında kurtuluş savaşı sırasında meydana gelen hemen bütün ayaklanma ve isyanları sözde Nakşibendî şeyhlerinin organize ettiğini sözlerine ilave etti. Özellikle Nakşibendilik olarak bilinen tarikat, kural ve kaideleri ile İslam içerisinde Ehl-i Beyt ekolüne karşı bir ekol ortaya koymuştur. Tarihe baktığımızda bu tarikat ve önde gelenleri başta Ahmed Sirhindi olarak bilinen İmam Rabbani’nin eserlerinde sürekli Ehl-i Beyt’i ümmetin gönül dünyasından uzaklaştıran fetvalar ve ibadet mantığı ortaya koyduğunu görürüz. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında isyan çıkartanların Nakşi ekolden etkilenmesi ve beslenmesi çok manidardır. Bu ekolün en büyük düşmanı Ehl-i Beyt ve onun yolundan gidenlerdir. Yakın tarihimizde Gazi Mustafa Kemal ve onun anne ve babası hakkında olmadık iftiralar atanlar yine bu ekolün taraftar ve şeyhleridir. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün soyunun Hz. Peygamber efendimize kadar ulaştığı Devlet Arşivlerinden çıkartılan tarihi belgeler ile ortaya konulmuştur.”

‘’Milli Ekonomi Modeli’’ İnsanlığın Tek Çaresi. ‘’Haydarizm’’ Dünyayı Kapladı.

Ali Cengiz Taygan, Milli Ekonomi Modeli sunumunu yaparak, Dünyaya yön veren lider Prof. Dr. Haydar Baş beye ait ekonomi modelinin dünyanın tek modeli haline geldiğini 150 aşkın ülkede uygulandığını. Haydar Baş Beyi dinleyen Rusya’nın, Milli ekonomi modelini uygulayarak nasıl dünya lideri olduğunu anlattı.

Taygan,  Modelin sosyal Hayata İnsan hayatına yansımalarını birer birer anlattı. Sunumunun ayrıntılarına girerek Kapitalizmim kalesi Amerika’nın Dolarla nasıl dünyayı sömürdüğünü dikkat çekici bir örnekle anlattı. Kapitalizmi çöpe atan modelde ekonomilerde sürekli büyüme, gelir dağılımında adaletin  tamamen sağlandığı, İnsan Merkezli, Dünyada tek tüketim yanlı analize sahip paraya getirdiği yeni bir tanımla tüm insanlığın umudu olduğunu dile getirerek, Geçmiş Yıllarda,  Vatandaşlık maaşının 500 TL, ev hanımlarına 1000TL, çocuklara  250 TL, Asgari Ücretin 4000 TL, 100 bin Tl’ nin altındaki tüm vatandaşlarımızdan vergi alınmayacağını, Tarım kesimine daha ürününü ekmeden faizsiz avansların dağıtılacağı ve ürünlerine alım garantisi verileceğini, İşletmelere proje faizsiz, uzun vadeli devlet eliyle kredi verileceğini,  Madenlerimizin, yer altı ve yer üstü tüm zenginliklerimizin Devlet millet ortaklığı ile işleteceklerini beyan eden, buna benzer bir çok projeyi Prof. Dr. Haydar Baş beyin imzasını taşıyan Noter tasdikli taahhütnamelerin halkımıza dağıtıldığından bahsetti.  Bu günlerde ise artık İnsanlığı sömüren Kapitalizme karşı, liberalizme karşı, Serbest Piyasa Ekonomisine karşı Dünyada BRİCS ülkeleri dahil dünyada 150’yi aşkın ülkede uygulanan yeni ekonomik sistem olan ‘ Milli Ekonomi Modeli’ yani Dünya İktisat literatüründeki bir diğer adıyla ‘’HAYDARİZM’’ bloğunun  oluştuğunu, MEM’in dünyayı sardığını örneklerle anlattı.

Taygan, Türkiye’deki Maden rezervlerine ve  işletmelerine  değindi. Madenlerimizin Yabancılara ve şirketlerine nasıl peşkeş çekildiğine dikkatleri çekerek, Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş Beye şükranlarını sundu.

 

www.mudurnuhaber.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir